Het auteursrecht beschermt originele creaties. De maker hoeft niets te deponeren of te registreren, het recht ontstaat automatisch bij de creatie en geldt tot zeventig jaar na zijn overlijden. Klassieke voorbeelden van auteursrechtelijk beschermde werken zijn muziek, films, foto's en teksten. Maar ook computerprogramma's, bouwplannen, grafische ontwerpen en zelfs complexe juridische adviezen kunnen onder dat regime vallen.
...