De aangifte op papier

- Verzamel alle fiches en attesten die betrekking hebben op het inkomstenjaar 2008.

- Vul eerst de kladaangifte ('voorbereiding van de aangifte') in.

- Vul op basis van de kladaangifte de netaangifte (het wit-rode formulier) in. Schrijf zowel de ingevulde codes, de controlegetallen als de bedragen over. Begin voor elke code een nieuwe regel. Volg daarbij de instructies die u vindt boven aan pagina 2 van de netaangifte. Schrijf alleen met zwarte of donkerblauwe inkt. Schrijf niet buiten de vakjes. Doorstreep niets en overschrijf geen gegevens. Gebruik correctievloeistof om wijzigingen aan te brengen.

- Controleer of u alles correct hebt overgeschreven. Dateer en onderteken de aangifte. Een aangifte van wettelijk samenwonende of gehuwde partners moet door beiden worden ondertekend.

- Belangrijk om te weten is dat u voortaan geen bijlagen meer hoeft te voegen bij de papieren aangifte. U moet de documenten wel zeven jaar bijhouden; zo lang immers loopt de controletermijn van de fiscus. Indien u toch bijlagen wilt toevoegen, dan vult u het 'begeleidend blad voor de verzending van de bijlagen' in, dat u samen met het aangifteformulier hebt gekregen.

- Stop de aangifte in de enveloppe die u met het aangifteformulier hebt ontvangen. Doe de enveloppe op de post of geef hem af op het plaatselijke belastingkantoor.

De elektronische aangifte (Tax-on-web)

- Wilt u uw belastingaangifte voor het eerst elektronisch indienen, dan kunt u zich laten registreren via de website www.taxonweb.be. U vraagt daarbij een 'token' (een kaartje met 24 persoonlijke codes) aan. U krijgt de codes binnen de tien dagen opgestuurd. Ze blijven ook geldig voor latere aangiftes. Had u zich vroeger al laten registreren als gebruiker van Tax-on-web, dan hoeft u geen nieuwe codes meer aan te vragen. Wanneer u beschikt over een elektronische identiteitskaart, een kaartlezer en aangepaste software, hoeft u dat token niet aan te vragen en kunt u onmiddellijk aan de slag.

- Nadat u bent ingelogd, treft u op de pagina 'taxbox' uw elektronische belastingbrief aan. Door te klikken op 'aangifte' kunt u de aangifte invullen.

- Controleer of de vooraf ingevulde codes en bedragen overeenstemmen met wat staat vermeld op uw fiches en attesten.

- Wanneer u de aangifte hebt ingevuld, kunt u klikken op 'berekenen van belastingen'. Het programma maakt een raming van de belastingen die u moet betalen of die u terugkrijgt.

- Klik vervolgens op 'bevestigen voor verzending' en 'onderschrijven'.

- Print uw belastingaangifte af. Sluit af door te klikken op 'logout'.

De aangifte op papier- Verzamel alle fiches en attesten die betrekking hebben op het inkomstenjaar 2008.- Vul eerst de kladaangifte ('voorbereiding van de aangifte') in.- Vul op basis van de kladaangifte de netaangifte (het wit-rode formulier) in. Schrijf zowel de ingevulde codes, de controlegetallen als de bedragen over. Begin voor elke code een nieuwe regel. Volg daarbij de instructies die u vindt boven aan pagina 2 van de netaangifte. Schrijf alleen met zwarte of donkerblauwe inkt. Schrijf niet buiten de vakjes. Doorstreep niets en overschrijf geen gegevens. Gebruik correctievloeistof om wijzigingen aan te brengen.- Controleer of u alles correct hebt overgeschreven. Dateer en onderteken de aangifte. Een aangifte van wettelijk samenwonende of gehuwde partners moet door beiden worden ondertekend.- Belangrijk om te weten is dat u voortaan geen bijlagen meer hoeft te voegen bij de papieren aangifte. U moet de documenten wel zeven jaar bijhouden; zo lang immers loopt de controletermijn van de fiscus. Indien u toch bijlagen wilt toevoegen, dan vult u het 'begeleidend blad voor de verzending van de bijlagen' in, dat u samen met het aangifteformulier hebt gekregen.- Stop de aangifte in de enveloppe die u met het aangifteformulier hebt ontvangen. Doe de enveloppe op de post of geef hem af op het plaatselijke belastingkantoor.De elektronische aangifte (Tax-on-web)- Wilt u uw belastingaangifte voor het eerst elektronisch indienen, dan kunt u zich laten registreren via de website www.taxonweb.be. U vraagt daarbij een 'token' (een kaartje met 24 persoonlijke codes) aan. U krijgt de codes binnen de tien dagen opgestuurd. Ze blijven ook geldig voor latere aangiftes. Had u zich vroeger al laten registreren als gebruiker van Tax-on-web, dan hoeft u geen nieuwe codes meer aan te vragen. Wanneer u beschikt over een elektronische identiteitskaart, een kaartlezer en aangepaste software, hoeft u dat token niet aan te vragen en kunt u onmiddellijk aan de slag.- Nadat u bent ingelogd, treft u op de pagina 'taxbox' uw elektronische belastingbrief aan. Door te klikken op 'aangifte' kunt u de aangifte invullen.- Controleer of de vooraf ingevulde codes en bedragen overeenstemmen met wat staat vermeld op uw fiches en attesten.- Wanneer u de aangifte hebt ingevuld, kunt u klikken op 'berekenen van belastingen'. Het programma maakt een raming van de belastingen die u moet betalen of die u terugkrijgt.- Klik vervolgens op 'bevestigen voor verzending' en 'onderschrijven'.- Print uw belastingaangifte af. Sluit af door te klikken op 'logout'.