CD&V heeft een reeks voorstellen van Servais Verherstraeten, Eric Van Rompuy, Roel Deseyn en Franky Demon klaar rond de hervorming van de fiscaliteit. Als het hoofdstuk van de taxshift is afgesloten, is er opnieuw ruimte om de klemtoon te leggen op andere aspecten van de fiscaliteit, is de filosofie.

Opheffing bankgeheim

Een van de wetsvoorstellen heft het resterende bankgeheim in België op. Het geeft de ambtenaren die zich bezighouden met de belastingaanslag het recht om informatie op te vragen bij de banken. De fiscus krijgt zo gegevens over de financiële toestand van de belastingplichtige, waardoor op voorhand de correcte aanslag kan worden bepaald. "Dit spaart tijd en geld uit voor zowel de belastingplichtige als voor de administratie", stelt CD&V.

Tegelijk is de maatregel ook noodzakelijk, omdat Belgen met een Belgische bankrekening anders een concurrentieel voordeel hebben ten opzichte van landgenoten met een buitenlandse rekening. Die worden binnenkort immers verplicht om informatie over te dragen aan de Belgische fiscus.

"Ook de ambtenaren die bevoegd zijn voor de inning van btw, registratierechten en successierechten hebben al de mogelijkheid om dergelijke informatie op te vragen. Daarom is het niet meer dan geoorloofd om de mogelijkheid ook te geven aan de ambtenaren belast met het vestigen van de aanslag", besluit de partij.

Big Brother

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is niet te vinden voor het CD&V-voorstel.

"Via tal van initiatieven, zoals de vooraf ingevulde 'Voorstellen Van Aangifte', zetten we bijkomende stappen naar verdere digitalisering, automatisering en uitwisseling van informatie, om de aangifte voor belastingplichtigen zo eenvoudig mogelijk te houden. De fiscus toegang geven tot de bankgegevens van alle belastingplichtigen vind ik echter een stap te ver. We streven naar verdere vereenvoudiging, maar de rechten van de belastingplichtige mogen niet in het gedrang komen. De fiscus mag geen 'big brother' worden", aldus de minister.

Daarnaast wil de CD&V snoeien in de aftrekbaarheid van beroepskosten.Onder meer het inbrengen van tweede verblijven als beroepskosten zou niet langer mogelijk mogen zijn, oordeelt CD&V. "Als bijvoorbeeld een dokter in zijn appartement aan de kust patiënten ontvangt, mag hij dat inbrengen als beroepskosten, maar als dat niet het geval is, zou dat niet mogen", stelt Verherstraeten. (Belga/NS)

CD&V heeft een reeks voorstellen van Servais Verherstraeten, Eric Van Rompuy, Roel Deseyn en Franky Demon klaar rond de hervorming van de fiscaliteit. Als het hoofdstuk van de taxshift is afgesloten, is er opnieuw ruimte om de klemtoon te leggen op andere aspecten van de fiscaliteit, is de filosofie. Een van de wetsvoorstellen heft het resterende bankgeheim in België op. Het geeft de ambtenaren die zich bezighouden met de belastingaanslag het recht om informatie op te vragen bij de banken. De fiscus krijgt zo gegevens over de financiële toestand van de belastingplichtige, waardoor op voorhand de correcte aanslag kan worden bepaald. "Dit spaart tijd en geld uit voor zowel de belastingplichtige als voor de administratie", stelt CD&V. Tegelijk is de maatregel ook noodzakelijk, omdat Belgen met een Belgische bankrekening anders een concurrentieel voordeel hebben ten opzichte van landgenoten met een buitenlandse rekening. Die worden binnenkort immers verplicht om informatie over te dragen aan de Belgische fiscus. "Ook de ambtenaren die bevoegd zijn voor de inning van btw, registratierechten en successierechten hebben al de mogelijkheid om dergelijke informatie op te vragen. Daarom is het niet meer dan geoorloofd om de mogelijkheid ook te geven aan de ambtenaren belast met het vestigen van de aanslag", besluit de partij. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is niet te vinden voor het CD&V-voorstel."Via tal van initiatieven, zoals de vooraf ingevulde 'Voorstellen Van Aangifte', zetten we bijkomende stappen naar verdere digitalisering, automatisering en uitwisseling van informatie, om de aangifte voor belastingplichtigen zo eenvoudig mogelijk te houden. De fiscus toegang geven tot de bankgegevens van alle belastingplichtigen vind ik echter een stap te ver. We streven naar verdere vereenvoudiging, maar de rechten van de belastingplichtige mogen niet in het gedrang komen. De fiscus mag geen 'big brother' worden", aldus de minister.Daarnaast wil de CD&V snoeien in de aftrekbaarheid van beroepskosten.Onder meer het inbrengen van tweede verblijven als beroepskosten zou niet langer mogelijk mogen zijn, oordeelt CD&V. "Als bijvoorbeeld een dokter in zijn appartement aan de kust patiënten ontvangt, mag hij dat inbrengen als beroepskosten, maar als dat niet het geval is, zou dat niet mogen", stelt Verherstraeten. (Belga/NS)