De maatregel was al aangekondigd in de beleidsnota van minister Van Overtveldt en in het Zomerakkoord, en nu gaf ook de ministerraad zijn fiat. De verhuur van een gebouw blijft in principe vrijgesteld van btw, conform de Europese btw-richtlijn, licht het kabinet-Van Overtveldt toe. Maar voor de huur van professioneel gebruikte onroerende goederen wordt een keuzestelstel ingevoerd, waarbij huurder en verhuurder kunnen overeenkomen om het btw-regime toe te passen.

Als ze daarvoor kiezen, moet de verhuurder btw berekenen op de huurprijs en kan hij in principe de bouwkosten of grondige renovatiewerken in aftrek brengen. De huurder kan dan op zijn beurt de aangerekende btw volgens de normale regels aftrekken, waardoor de hele maatregel voor hem in principe budgetneutraal wordt. De nieuwe regeling is wel gebonden aan een aantal voorwaarden. Het mag enkel voor nieuwe gebouwen of op grondige renovaties van bestaande gebouwen.

Volgens Van Overtveldt gaat het om een 'zeer belangrijke stimulans voor het vastgoedpatrimonium, voor de bouwsector en de economie in het algemeen'. Bovendien worden de btw-regels hiermee eenvoudiger en wordt de concurrentiehandicap met de buurlanden weggewerkt, maakt de minister zich sterk. De maatregel wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

De maatregel was al aangekondigd in de beleidsnota van minister Van Overtveldt en in het Zomerakkoord, en nu gaf ook de ministerraad zijn fiat. De verhuur van een gebouw blijft in principe vrijgesteld van btw, conform de Europese btw-richtlijn, licht het kabinet-Van Overtveldt toe. Maar voor de huur van professioneel gebruikte onroerende goederen wordt een keuzestelstel ingevoerd, waarbij huurder en verhuurder kunnen overeenkomen om het btw-regime toe te passen.Als ze daarvoor kiezen, moet de verhuurder btw berekenen op de huurprijs en kan hij in principe de bouwkosten of grondige renovatiewerken in aftrek brengen. De huurder kan dan op zijn beurt de aangerekende btw volgens de normale regels aftrekken, waardoor de hele maatregel voor hem in principe budgetneutraal wordt. De nieuwe regeling is wel gebonden aan een aantal voorwaarden. Het mag enkel voor nieuwe gebouwen of op grondige renovaties van bestaande gebouwen.Volgens Van Overtveldt gaat het om een 'zeer belangrijke stimulans voor het vastgoedpatrimonium, voor de bouwsector en de economie in het algemeen'. Bovendien worden de btw-regels hiermee eenvoudiger en wordt de concurrentiehandicap met de buurlanden weggewerkt, maakt de minister zich sterk. De maatregel wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State.