Naar aanleiding van het debat over de hervorming van de erfbelasting diept MoneyTalk dit artikel, dat dateert van juli 2016, opnieuw op.
...