Bij het overlopen van een belastingafrekening krijg ik weleens de vraag: "Hoe, en de taxshift dan?" Niet zozeer omdat het bedrag op het biljet naast het 'resultaat van de berekening' tegenvalt, maar vanwege het percentage net eronder, de 'gemiddelde aanslagvoet', dat voor velen als een indicatie geldt van de gemiddelde belastingdruk. Bij de meeste belastingbetalers is die gemiddelde aanslagvoet sinds 2017 opvallend hoger dan de jaren ervoor. Hoe valt dat te rijmen met de taxshift?
...