De herontdekking van de beurs in lockdowntijden deed de opbrengst van de beurstaks met 40 procent stijgen naar een recordhoogte van 408 miljoen, zo blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Dat is meer dan de vorige piek, in 2000, toen de zeepbel van de technologieaandelen uiteenspatte.

De staatskas kreeg dan weer minder geld binnen van de roerende voorheffing. Die opbrengst zakte vorig jaar met 686 miljoen of 17 procent naar 3,4 miljard euro. Vooral de bronheffing op dividenden leverde minder op. Ook de roerende voorheffing op vastrentende producten bracht minder op.

De eind 2019 vernietigde effectentaks 1.0 leverde volgens voor­lopige cijfers een kleine 30 miljoen op in 2020.

Samen brachten de beurstaks, roerende voorheffing en effectentaks bijna 800 miljoen minder op dan in 2019. Maar de federale regering verwacht dat de beleggers in 2021 opnieuw meer belastingen betalen, zo blijkt althans uit de begroting.

De herontdekking van de beurs in lockdowntijden deed de opbrengst van de beurstaks met 40 procent stijgen naar een recordhoogte van 408 miljoen, zo blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Dat is meer dan de vorige piek, in 2000, toen de zeepbel van de technologieaandelen uiteenspatte.De staatskas kreeg dan weer minder geld binnen van de roerende voorheffing. Die opbrengst zakte vorig jaar met 686 miljoen of 17 procent naar 3,4 miljard euro. Vooral de bronheffing op dividenden leverde minder op. Ook de roerende voorheffing op vastrentende producten bracht minder op. De eind 2019 vernietigde effectentaks 1.0 leverde volgens voor­lopige cijfers een kleine 30 miljoen op in 2020. Samen brachten de beurstaks, roerende voorheffing en effectentaks bijna 800 miljoen minder op dan in 2019. Maar de federale regering verwacht dat de beleggers in 2021 opnieuw meer belastingen betalen, zo blijkt althans uit de begroting.