Heb je een tijd geleden een bouwgrond gekocht, maar heb je intussen een instapklare woning gevonden? Of heb je een onbebouwd stuk grond verkregen in het kader van een schenking? Weet dan dat je bij de verkoop ervan mogelijk belastingen moet betalen op de meerwaarde.

Voor een onbebouwde grond betaal je een belasting van maar liefst 33 procent (plus crisisbijdrage en gemeentelijke opcentiemen) wanneer je die verkoopt binnen de eerste vijf jaar na de aankoop. Verkoop je tussen vijf en acht jaar erna, dan betaal je nog 16,5 procent. Pas na acht jaar is de meerwaarde op onbebouwde percelen volledig onbelast.

De tarieven ligger hoger dan voor gebouwen: daarvoor betaal je maximaal 16,5 procent, en al na vijf jaar ben je geen meerwaardebelasting meer verschuldigd. Een voorwaarde om niet als bouwgrond maar als gebouw beschouwd te worden, is dat de waarde van de woning die gebouwd is op de grond minstens 30 procent van de totale prijs vertegenwoordigt.

Vrijstellingen

Weet ook dat je in sommige gevallen vrijgesteld wordt van de meerwaardebelasting. Dat is het geval wanneer je een bouwgrond verkoopt die je geërfd hebt. Heb je de grond verkregen via een schenking, dan is het tijdstip waarop dat gebeurde bepalend. Dateert de schenking van meer dan drie jaar geleden, dan is de meerwaarde bij verkoop alvast onbelast.

Is de schenking jonger dan drie jaar, dan wordt rekening gehouden met de periode tussen het ogenblik waarop de schenker de bouwgrond zelf heeft verworven en het moment waarop jij die nu verkoopt. Bedraagt die minder dan vijf jaar, dan betaal je 33 procent belasting op de meerwaarde. Ligt de termijn tussen vijf en acht jaar, dan is de belasting 16,5 procent. Wanneer de periode meer dan acht jaar bedraagt, is de meerwaarde onbelast.

Heb je een tijd geleden een bouwgrond gekocht, maar heb je intussen een instapklare woning gevonden? Of heb je een onbebouwd stuk grond verkregen in het kader van een schenking? Weet dan dat je bij de verkoop ervan mogelijk belastingen moet betalen op de meerwaarde. Voor een onbebouwde grond betaal je een belasting van maar liefst 33 procent (plus crisisbijdrage en gemeentelijke opcentiemen) wanneer je die verkoopt binnen de eerste vijf jaar na de aankoop. Verkoop je tussen vijf en acht jaar erna, dan betaal je nog 16,5 procent. Pas na acht jaar is de meerwaarde op onbebouwde percelen volledig onbelast. De tarieven ligger hoger dan voor gebouwen: daarvoor betaal je maximaal 16,5 procent, en al na vijf jaar ben je geen meerwaardebelasting meer verschuldigd. Een voorwaarde om niet als bouwgrond maar als gebouw beschouwd te worden, is dat de waarde van de woning die gebouwd is op de grond minstens 30 procent van de totale prijs vertegenwoordigt. Weet ook dat je in sommige gevallen vrijgesteld wordt van de meerwaardebelasting. Dat is het geval wanneer je een bouwgrond verkoopt die je geërfd hebt. Heb je de grond verkregen via een schenking, dan is het tijdstip waarop dat gebeurde bepalend. Dateert de schenking van meer dan drie jaar geleden, dan is de meerwaarde bij verkoop alvast onbelast. Is de schenking jonger dan drie jaar, dan wordt rekening gehouden met de periode tussen het ogenblik waarop de schenker de bouwgrond zelf heeft verworven en het moment waarop jij die nu verkoopt. Bedraagt die minder dan vijf jaar, dan betaal je 33 procent belasting op de meerwaarde. Ligt de termijn tussen vijf en acht jaar, dan is de belasting 16,5 procent. Wanneer de periode meer dan acht jaar bedraagt, is de meerwaarde onbelast.