In de praktijk komt het nogal eens voor dat de huurder de gehuurde woning zowel gebruikt om er in te wonen als voor de uitoefening van zijn beroep. Denk bijvoorbeeld aan een kaderlid die een deel van de gehuurde woning gebruikt als bureau en dus ook het deel van de betaalde huur met betrekking tot zijn bureau aftrekt als een werkelijke fiscale kost.

Voorbeeld

Stel, je verhuurt een gebouw met een basis-kadastraal inkomen (KI) van 1500 euro. De huurder gebruikt het gebouw voor 70% privé en voor 30% als woning. Op jaarbasis betaalt de huurder een brutohuur van 10.000 euro. Bij een gemengd gebruik, moet er onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties, naargelang er al dan niet een geregistreerde huurovereenkomst bestaat.

Geregistreerde huurovereenkomst

Er is een geregistreerde huurovereenkomst én de huurprijs is gesplitst in een beroepsdeel (30%) en in een privédeel (70%). In dat geval word je als volgt belast:

* voor het privédeel van de huur: 1050 euro (privédeel van het KI) x 1,7057 (indexatie 2015) x 1,40 = 2507,38 euro.

* voor het beroepsdeel van de huur: 3000 euro (beroepsdeel huur) - 1200 euro (40% kostenforfait) of 1800 euro.

In totaal word je als eigenaar-verhuurder belast op een onroerend inkomen van 4307,38 euro (2507,38 euro + 1800 euro). Hierop betaal je tot 50% personenbelasting (plus gemeentebelasting).

Geen geregistreerde huurovereenkomst

Er is geen geregistreerde huurovereenkomst of de huurprijs is in de geregistreerde huurovereenkomst niet uitdrukkelijk opgesplitst in een privé- en een beroepsdeel. In dat geval word je als volgt belast: 10.000 euro (volledig brutohuur) - 4000 euro (40% kostenforfait), of 6000 euro. Hierop betaal je eveneens tot 50% personenbelasting (plus gemeentebelasting).

Advies

Bij een gemengd gebruik, doe je er dus goed aan de huurovereenkomst te laten registreren en eveneens een duidelijk onderscheid te maken tussen de beroeps- en de privéhuur. In dat geval betaal je minder belastingen.

In ons voorbeeld scheelt dit een belastbaar inkomen van 1692,62 euro (6000 euro - 4307,38 euro). Bij een belastingvoet van 50% en 6% gemeentebelasting betekent dit een belastingbesparing van 897,09 euro op jaarbasis.(JS)

In de praktijk komt het nogal eens voor dat de huurder de gehuurde woning zowel gebruikt om er in te wonen als voor de uitoefening van zijn beroep. Denk bijvoorbeeld aan een kaderlid die een deel van de gehuurde woning gebruikt als bureau en dus ook het deel van de betaalde huur met betrekking tot zijn bureau aftrekt als een werkelijke fiscale kost.Stel, je verhuurt een gebouw met een basis-kadastraal inkomen (KI) van 1500 euro. De huurder gebruikt het gebouw voor 70% privé en voor 30% als woning. Op jaarbasis betaalt de huurder een brutohuur van 10.000 euro. Bij een gemengd gebruik, moet er onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties, naargelang er al dan niet een geregistreerde huurovereenkomst bestaat.Er is een geregistreerde huurovereenkomst én de huurprijs is gesplitst in een beroepsdeel (30%) en in een privédeel (70%). In dat geval word je als volgt belast: * voor het privédeel van de huur: 1050 euro (privédeel van het KI) x 1,7057 (indexatie 2015) x 1,40 = 2507,38 euro.* voor het beroepsdeel van de huur: 3000 euro (beroepsdeel huur) - 1200 euro (40% kostenforfait) of 1800 euro.In totaal word je als eigenaar-verhuurder belast op een onroerend inkomen van 4307,38 euro (2507,38 euro + 1800 euro). Hierop betaal je tot 50% personenbelasting (plus gemeentebelasting).Er is geen geregistreerde huurovereenkomst of de huurprijs is in de geregistreerde huurovereenkomst niet uitdrukkelijk opgesplitst in een privé- en een beroepsdeel. In dat geval word je als volgt belast: 10.000 euro (volledig brutohuur) - 4000 euro (40% kostenforfait), of 6000 euro. Hierop betaal je eveneens tot 50% personenbelasting (plus gemeentebelasting).Bij een gemengd gebruik, doe je er dus goed aan de huurovereenkomst te laten registreren en eveneens een duidelijk onderscheid te maken tussen de beroeps- en de privéhuur. In dat geval betaal je minder belastingen. In ons voorbeeld scheelt dit een belastbaar inkomen van 1692,62 euro (6000 euro - 4307,38 euro). Bij een belastingvoet van 50% en 6% gemeentebelasting betekent dit een belastingbesparing van 897,09 euro op jaarbasis.(JS)