Beleggers met aandelen van Engie, Total of andere Franse bedrijven weten maar al te goed dat ze twee keer belasting betalen op de winstuitkeringen. Door een arrest van het Hof van Cassatie van oktober 2020 kunnen beleggers in de aangifte van 2021 en wellicht ook in de aangifte van 2022 de correcte toepassing van het oude dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk vragen. Dat wilt zeggen dat ze een deel van de in 2021 betaalde belasting, de zogenoemde forfaitaire buitenlandse belasting (FBB) van 15 procent, kunnen terugvorderen van de Belgische staat. Ondertussen is er een nieuw dubbelbelastingverdrag in de maak dat die verrekening verhindert.

1 Hoe moeten belastingplichtigen de verrekening claimen?

JEF WELLENS. "Door de nettodividenden uitbetaald door Franse bedrijven aan te geven in rubriek A - doorgaans in 2b1 (Franse inkomsten zonder RV) of 1a1 (met RV), maar ook in rubriek F (inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is) van vak VII."

2 Kunnen belastingplichtigen het verleden rechttrekken?

WELLENS. "Neen, tenzij ze binnen de zes maanden na de verzending van het aanslagbiljet al bezwaar hadden ingediend."

3 Sommige particulieren hebben nooit een attestation de résidence ingevuld, dat recht geeft op de vermindering van de Franse bronheffing van 30 naar 12,8 procent. Doet dat ertoe?

WELLENS. "Mij lijkt dat je ook in dat geval de forfaitaire buitenlandse belasting kunt terugvragen door de nettodividenden op de juiste plaats in te vullen."

Beleggers met aandelen van Engie, Total of andere Franse bedrijven weten maar al te goed dat ze twee keer belasting betalen op de winstuitkeringen. Door een arrest van het Hof van Cassatie van oktober 2020 kunnen beleggers in de aangifte van 2021 en wellicht ook in de aangifte van 2022 de correcte toepassing van het oude dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk vragen. Dat wilt zeggen dat ze een deel van de in 2021 betaalde belasting, de zogenoemde forfaitaire buitenlandse belasting (FBB) van 15 procent, kunnen terugvorderen van de Belgische staat. Ondertussen is er een nieuw dubbelbelastingverdrag in de maak dat die verrekening verhindert. 1 Hoe moeten belastingplichtigen de verrekening claimen? JEF WELLENS. "Door de nettodividenden uitbetaald door Franse bedrijven aan te geven in rubriek A - doorgaans in 2b1 (Franse inkomsten zonder RV) of 1a1 (met RV), maar ook in rubriek F (inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is) van vak VII." 2 Kunnen belastingplichtigen het verleden rechttrekken? WELLENS. "Neen, tenzij ze binnen de zes maanden na de verzending van het aanslagbiljet al bezwaar hadden ingediend." 3 Sommige particulieren hebben nooit een attestation de résidence ingevuld, dat recht geeft op de vermindering van de Franse bronheffing van 30 naar 12,8 procent. Doet dat ertoe? WELLENS. "Mij lijkt dat je ook in dat geval de forfaitaire buitenlandse belasting kunt terugvragen door de nettodividenden op de juiste plaats in te vullen."