De overheveling van de fiscaliteit rond onroerend goed brengt het totaal op 772 velden die mogelijk ingevuld dienen te worden, zo meldt consultant Deloitte dinsdag.

Deloitte vergeleek voor de derde maal de aangifte van de personenbelasting in een aantal landen. België is met Spanje de absolute koploper voor het aantal codes die de belastingplichtige mogelijk moet invullen.

Er kwamen voor de aangifte 2015 netto 43 codes bij. Een nuancering schuilt wel in de verplichte gemeenschappelijke aangifte voor gehuwden en wettelijk samenwonenden, waardoor heel wat vakjes ontdubbeld worden.

Woonbonus

Voor het consultancybedrijf is dit een van de grote werkpunten voor de fiscus. "Je kan een zeer complexe situatie hebben waardoor het voor de doorsnee belastingplichtige quasi onmogelijk wordt om de aangifte correct in te vullen", zegt Patrick Derthoo van Deloitte.

Vooral voor mensen die van gewest verhuizen of die meerdere onroerende goederen hebben is dit het geval. Zo is in Vlaanderen de woonbonus bij de hypothecaire lening reeds hervormd, plant men dit in Brussel te doen en zijn er hiervoor nog geen plannen in Wallonië.

Deloitte pleit ervoor wat de woonfiscaliteit betreft dat de overheid nog meer zelf op voorhand gegevens invult op de aangifte. Dit is nu reeds het geval voor bijvoorbeeld de lonen en moet technisch mogelijk zijn, aldus Derthoo.

Algemeen goede score voor België

Algemeen scoort België vrij goed in de studie. Zo loopt de Belgische fiscus qua informatisering voorop, met de vooraf ingevulde gegevens op de aangiftes.

Minpunten zijn de tijd nodig om de aangifte in te vullen (gemiddeld 2 tot 5 uur), de verplichte gemeenschappelijke aangifte (meer uitzondering dan regel in de andere landen) en de lange tijdsduur tussen aangifte en afrekening, al weet de Belg wel waar zich aan te verwachten. In meer dan de helft van de onderzochte landen wordt de eindafrekening (terugtrekken of bijbetalen) onmiddellijk na de aangifte gemaakt.

Voorts bleek dat nog maar iets meer dan de helft (56 procent) van de landen nog een papieren aangifte opstuurt. Op Luxemburg na is de online aangifte overal mogelijk, meestal zijn net als in België de twee mogelijk.

Het consultancybedrijf vergeleek voor de studie 34 landen, van de West-Europese landen tot landen als China, Brazilië, Rusland, Japan of de VS. Een vragenlijst met 22 vragen werd voorgeschoteld aan collega's belastingconsultants.(Belga/NS)

De overheveling van de fiscaliteit rond onroerend goed brengt het totaal op 772 velden die mogelijk ingevuld dienen te worden, zo meldt consultant Deloitte dinsdag. Deloitte vergeleek voor de derde maal de aangifte van de personenbelasting in een aantal landen. België is met Spanje de absolute koploper voor het aantal codes die de belastingplichtige mogelijk moet invullen. Er kwamen voor de aangifte 2015 netto 43 codes bij. Een nuancering schuilt wel in de verplichte gemeenschappelijke aangifte voor gehuwden en wettelijk samenwonenden, waardoor heel wat vakjes ontdubbeld worden.Voor het consultancybedrijf is dit een van de grote werkpunten voor de fiscus. "Je kan een zeer complexe situatie hebben waardoor het voor de doorsnee belastingplichtige quasi onmogelijk wordt om de aangifte correct in te vullen", zegt Patrick Derthoo van Deloitte.Vooral voor mensen die van gewest verhuizen of die meerdere onroerende goederen hebben is dit het geval. Zo is in Vlaanderen de woonbonus bij de hypothecaire lening reeds hervormd, plant men dit in Brussel te doen en zijn er hiervoor nog geen plannen in Wallonië. Deloitte pleit ervoor wat de woonfiscaliteit betreft dat de overheid nog meer zelf op voorhand gegevens invult op de aangifte. Dit is nu reeds het geval voor bijvoorbeeld de lonen en moet technisch mogelijk zijn, aldus Derthoo. Algemeen scoort België vrij goed in de studie. Zo loopt de Belgische fiscus qua informatisering voorop, met de vooraf ingevulde gegevens op de aangiftes. Minpunten zijn de tijd nodig om de aangifte in te vullen (gemiddeld 2 tot 5 uur), de verplichte gemeenschappelijke aangifte (meer uitzondering dan regel in de andere landen) en de lange tijdsduur tussen aangifte en afrekening, al weet de Belg wel waar zich aan te verwachten. In meer dan de helft van de onderzochte landen wordt de eindafrekening (terugtrekken of bijbetalen) onmiddellijk na de aangifte gemaakt.Voorts bleek dat nog maar iets meer dan de helft (56 procent) van de landen nog een papieren aangifte opstuurt. Op Luxemburg na is de online aangifte overal mogelijk, meestal zijn net als in België de twee mogelijk. Het consultancybedrijf vergeleek voor de studie 34 landen, van de West-Europese landen tot landen als China, Brazilië, Rusland, Japan of de VS. Een vragenlijst met 22 vragen werd voorgeschoteld aan collega's belastingconsultants.(Belga/NS)