Door de hoge loonkosten heeft België het altijd al lastig gehad om nieuwe activiteiten aan te trekken. De inplanting van de e-commerce heeft dat nog maar eens pijnlijk duidelijk gemaakt. Die sector ontwikkelt zich vooral net over de Belgische grens. Maar België had ook een aantal fiscale troeven. Zo kon ons land wedijveren met Luxemburg en Nederland als vestigingsplaats voor holdings. Ook kwamen veel vermogende particulieren in België wonen. En toen de notionele-intrestaftrek nog bestond, kozen veel internationale bedrijven ervoor hun oorlogskas in België onder te brengen.
...