Formateur Bart De Wever (N-VA) benadrukt in de nota dat de belastinghervorming er moet komen "zonder de globale belastingdruk te laten toenemen". De Vlaamse regering zwemt niet in het geld, waardoor we ervan uit moeten gaan dat er geen verlagingen maar enkel verschuivingen van belastingen zullen gebeuren de volgende legislatuur.
...