De toename van het aantal codes is vooral een gevolg van de zesde staatshervorming die de gewesten bevoegd maakt voor de woonkredieten. De drie gewesten beslissen voortaan hoe de fiscaliteit van woonkredieten wordt ingevuld, waardoor er nu drie verschillende gewestelijke regelingen naast elkaar bestaan. Bovendien blijft de federale overheid bevoegd voor de woonleningen die betrekking hebben op een andere dan de eigen woning.
...