Misschien hebt u zich bij het naderen van de jaarlijkse deadline ook al eens afgevraagd wat er zou gebeuren als u die vervelende aangifte van uw personenbelasting nu eens een keer níét indiende. 308.258 Belgen hebben bij de aangifte voor het aanslagjaar 2008 de daad ook bij het woord gevoegd. Dat waren er 1,4 procent meer dan een jaar eerder. Er waren ook nog eens 299.500 belastingplichtigen die hun belastingbrief voor aanslagjaar 2008 te laat indienden. 'Die mensen stellen zich in principe bloot aan administratieve sancties', zegt Luc Deleenheer, directeur van de taxatieprocedure bij de FOD Financiën. 'Maar wie jaarlijks alles tijdig en correct invult, en een keer door omstandigheden de deadline mist, hoeft nog niet meteen te panikeren. Daar zal de goede trouw wel de doorslag geven bij de controle. Bovendien bestaat de mogelijkheid om gefundeerd om uitstel te vragen voor je aangifte, bij een geval van overmacht, zoals een ernstige ziekte.

En de laatste jaren zijn er ook inspanningen geweest van de administratie om de mensen die geen aangifte hadden ingediend alsnog herinneringsbrieven te sturen, hoewel we dat wettelijk niet verplicht zijn', aldus Deleenheer.

'Maar wie de waarschuwingen opstapelt, bewijst zijn wil om te frauderen. Die intentie speelt, samen met de geschiedenis van het dossier, de belangrijkste rol bij het bestraffen.' En de fiscus beschikt wel degelijk over de nodige wettelijke instrumenten om niet-indieners op andere gedachten te brengen. Bij mensen die hun inkomsten van 2008 niet of te laat (na 30 juni 2009) hebben aangegeven, heeft de fiscus nog tot 31 december 2011 de tijd om alsnog een geldige aanslag te vestigen. Drie jaar dus, vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarvoor de belastingen verschuldigd zijn. Dat kan een zogenaamde 'aanslag van ambtswege' worden, als de belastingplichtige de vragen van de fiscus blijft negeren. De fiscus zal dan een aanslag vestigen op het bedrag van de inkomsten die hij kan vermoeden, gebaseerd op gegevens waarover de administratie beschikt. De belastingplichtige zal bij zo'n aanslag van ambtswege zelf moeten bewijzen dat de door de fiscus aangemerkte inkomsten onjuist of te hoog zijn, wat in de praktijk niet zo gemakkelijk is. 'Dan volgen de administratieve sancties', zegt Luc Deleenheer. 'Met in de eerste plaats een belastingverhoging.' Die kan oplopen van 10 procent tot 200 procent. 'Daarna kan een controleur ook nog meteen een administratieve boete opleggen.' Die varieert van 50 tot 1250 euro.

Thomas Verbeke

Misschien hebt u zich bij het naderen van de jaarlijkse deadline ook al eens afgevraagd wat er zou gebeuren als u die vervelende aangifte van uw personenbelasting nu eens een keer níét indiende. 308.258 Belgen hebben bij de aangifte voor het aanslagjaar 2008 de daad ook bij het woord gevoegd. Dat waren er 1,4 procent meer dan een jaar eerder. Er waren ook nog eens 299.500 belastingplichtigen die hun belastingbrief voor aanslagjaar 2008 te laat indienden. 'Die mensen stellen zich in principe bloot aan administratieve sancties', zegt Luc Deleenheer, directeur van de taxatieprocedure bij de FOD Financiën. 'Maar wie jaarlijks alles tijdig en correct invult, en een keer door omstandigheden de deadline mist, hoeft nog niet meteen te panikeren. Daar zal de goede trouw wel de doorslag geven bij de controle. Bovendien bestaat de mogelijkheid om gefundeerd om uitstel te vragen voor je aangifte, bij een geval van overmacht, zoals een ernstige ziekte.En de laatste jaren zijn er ook inspanningen geweest van de administratie om de mensen die geen aangifte hadden ingediend alsnog herinneringsbrieven te sturen, hoewel we dat wettelijk niet verplicht zijn', aldus Deleenheer. 'Maar wie de waarschuwingen opstapelt, bewijst zijn wil om te frauderen. Die intentie speelt, samen met de geschiedenis van het dossier, de belangrijkste rol bij het bestraffen.' En de fiscus beschikt wel degelijk over de nodige wettelijke instrumenten om niet-indieners op andere gedachten te brengen. Bij mensen die hun inkomsten van 2008 niet of te laat (na 30 juni 2009) hebben aangegeven, heeft de fiscus nog tot 31 december 2011 de tijd om alsnog een geldige aanslag te vestigen. Drie jaar dus, vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarvoor de belastingen verschuldigd zijn. Dat kan een zogenaamde 'aanslag van ambtswege' worden, als de belastingplichtige de vragen van de fiscus blijft negeren. De fiscus zal dan een aanslag vestigen op het bedrag van de inkomsten die hij kan vermoeden, gebaseerd op gegevens waarover de administratie beschikt. De belastingplichtige zal bij zo'n aanslag van ambtswege zelf moeten bewijzen dat de door de fiscus aangemerkte inkomsten onjuist of te hoog zijn, wat in de praktijk niet zo gemakkelijk is. 'Dan volgen de administratieve sancties', zegt Luc Deleenheer. 'Met in de eerste plaats een belastingverhoging.' Die kan oplopen van 10 procent tot 200 procent. 'Daarna kan een controleur ook nog meteen een administratieve boete opleggen.' Die varieert van 50 tot 1250 euro. Thomas Verbeke