Er bestaan prestatie-indicatoren die de effectiviteit meten van de controles van de algemene fiscale administratie en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), bevestigde de minister. Voor de BBI bedraagt de doelwaarde voor de ingekohierde bedragen 750.000 euro per ambtenaar per semester, en voor de geïnde bedragen 125.000 euro, gaf hij mee.

Bij de BBI preciseert men dat het de indicatoren worden berekend op basis van het aantal voltijds equivalenten. Het gaat dus om een algemeen gemiddelde op het niveau van de volledige BBI, en niet om een individuele doelstelling voor elke ambtenaar. 'Deze praktijk geeft geen aanleiding tot individuele evaluaties. Er is geen enkele individuele druk. Dat is logisch, want elk dossier is anders', luidt het.

Er bestaan prestatie-indicatoren die de effectiviteit meten van de controles van de algemene fiscale administratie en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), bevestigde de minister. Voor de BBI bedraagt de doelwaarde voor de ingekohierde bedragen 750.000 euro per ambtenaar per semester, en voor de geïnde bedragen 125.000 euro, gaf hij mee.Bij de BBI preciseert men dat het de indicatoren worden berekend op basis van het aantal voltijds equivalenten. Het gaat dus om een algemeen gemiddelde op het niveau van de volledige BBI, en niet om een individuele doelstelling voor elke ambtenaar. 'Deze praktijk geeft geen aanleiding tot individuele evaluaties. Er is geen enkele individuele druk. Dat is logisch, want elk dossier is anders', luidt het.