Wie in Vlaanderen een hypothecair woonkrediet afsluit, kan daar een belastingvermindering voor krijgen. Voor leningen die zijn afgesloten na 1 januari 2015 bedraagt de maximale fiscale aftrek van de intresten en de kapitaalaflossingen 1520 euro per kredietnemer (3040 euro voor twee kredietnemers). Dat bedrag mag worden verhoogd met 760 euro per lener in de eerste tien jaar van het krediet. Daar komt nog eens 80 euro per persoon bij voor wie minstens drie kinderen ten laste heeft. Van het totaalbedrag wordt een vermindering van 40 procent afgehouden, waardoor iedere lener tot 944 euro kan terugkrijgen.
...