Wie achterstallige belastingen of heffingen moet betalen, wordt vanaf 2018 niet langer gesanctioneerd met het hoge intresttarief van 7 procent. Door de programmawet van eind december is het tarief verlaagd naar 4 procent. Voortaan worden de nalatigheidsintresten jaarlijks aangepast aan de evolutie van de rentevoeten op de lineaire obligaties op tien jaar, met een minimum van 4 en een maximum van 10 procent. Dat minimum is meteen ook het tarief voor 2018.

Tot nu toe betaalde de fiscus evenveel als de belastingplichtige: 7 procent. Maar door de nieuwe wetgeving zal het tarief van de door de fiscus verschuldigde moratoriumintresten altijd 2 procentpunten lager zijn dan de nalatigheidsintresten die u moet betalen. Voor 2018 bedragen die moratoriumintresten dus 2 procent. De fiscus zal die intresten ook niet meer automatisch betalen, maar pas nadat hij in gebreke is gesteld.

Volgens het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is de tweedeling een onderdeel van de financiering van de verlaagde vennootschapsbelasting.

Wie achterstallige belastingen of heffingen moet betalen, wordt vanaf 2018 niet langer gesanctioneerd met het hoge intresttarief van 7 procent. Door de programmawet van eind december is het tarief verlaagd naar 4 procent. Voortaan worden de nalatigheidsintresten jaarlijks aangepast aan de evolutie van de rentevoeten op de lineaire obligaties op tien jaar, met een minimum van 4 en een maximum van 10 procent. Dat minimum is meteen ook het tarief voor 2018.Tot nu toe betaalde de fiscus evenveel als de belastingplichtige: 7 procent. Maar door de nieuwe wetgeving zal het tarief van de door de fiscus verschuldigde moratoriumintresten altijd 2 procentpunten lager zijn dan de nalatigheidsintresten die u moet betalen. Voor 2018 bedragen die moratoriumintresten dus 2 procent. De fiscus zal die intresten ook niet meer automatisch betalen, maar pas nadat hij in gebreke is gesteld.Volgens het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is de tweedeling een onderdeel van de financiering van de verlaagde vennootschapsbelasting.