Bent u eigenaar van een woning, een appartement of een grond, dan draagt u daarop elk jaar onroerende voorheffing af. U betaalt die de eerste keer vanaf het jaar dat volgt op het jaar dat u de woning in gebruik neemt. Als u tegen het einde van het jaar wilt verhuizen, doet u er dus goed aan te wachten tot januari. Zo bespaart u één jaar onroerende voorheffing.
...