Ayfer Aydogan

'Goede afspraken maken goede vrienden. Dat is het idee achter het systeem van rulings. Door zijn dossier op voorhand voor te leggen aan de fiscus, weet de belastingplichtige welke belastingen hij mag verwachten. De toegang tot het systeem is van fundamenteel belang voor de rechtszekerheid. De Vlaamse Belastingdienst lijkt die toegang te willen beperken.' Dat zegt Ayfer Aydogan, advocate aan de balie van Antwerpen.

Uit het magazine
Anton Van Zantbeek

'Je moet als ondernemer goed gek zijn om risico's te nemen door te investeren, om als je succesvol bent 70,47 procent belasting af te dragen.' Dat zegt Anton Van Zantbeek, advocaat bij Rivus.

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist de tweede 'effectentaks' niet te vernietigen. Dat is een tegenslag voor de Belgische maatschappijen die levensverzekeringen verkopen. Het Hof heeft wel de specifieke antimisbruikbepaling en de retroactieve werking van de algemene anti-misbruikbepaling vernietigd. Die zijn belangrijk voor kleine beleggers.

Jan Tuerlinckx

Waar willen wij als land in uitblinken? Hoe zullen we ervoor zorgen dat de onderneming België internationaal gerespecteerd wordt? Dat moet de inzet van een belastinghervorming, zegt Jan Tuerlinckx, stichtend vennoot van Tuerlinckx Tax Lawyers.

Trends
Uit het magazine
Alain Mouton

De federale regering pocht graag dat de begrotingsinspanning 2023-2024 amper hogere belastingen brengt voor de burgers. Ze vergeet dat de staatskas 1,5 miljard euro binnenhaalt dankzij de niet-indexering van de belastingschalen. Veel Belgen die hun bruto-inkomen dit jaar door de indexeringen zagen stijgen, komen in een hogere belastingschaal terecht.

Trends
Uit het magazine
Alain Mouton

De federale regering wil de begrotingsopmaak aangrijpen om een begin te maken met de fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem. De focus zou liggen op de personenbelasting, waardoor werkenden netto meer moeten overhouden. Om de maatregel budgetneutraal te maken, moeten de extralegale voordelen en cafetariaplannen eraan geloven.

Uit het magazine
Michel Maus

Dat de energiecrisis voor iedereen gevolgen heeft, is een open deur intrappen. In afwachting van concrete regeringsmaatregelen probeert iedereen individueel oplossingen te zoeken voor de gestegen energiekosten. Een van de oplossingen die her en der circuleren is de energiefactuur laten betalen door de werkgever of door de vennootschap waarvan men de bedrijfsleider is.