De Belgische regelgeving over belastingparadijzen is niet duidelijk genoeg. Dat zegt het Rekenhof in een auditverslag dat maandag gepubliceerd werd. Zo is onder meer de Belgische lijst van belastingparadijzen niet meer up-to-date. En om efficiënter te zijn, moet de controlestrategie worden aangepast.

Voor organisaties en verenigingen die een vorm van kinderopvang aanbieden - zoals kampen, weekends of speelpleinwerking - gelden sinds een tijd nieuwe verplichtingen. Voor aangiftejaar 2022 knijpt de fiscus evenwel nog een oogje dicht.

Vanaf juli zijn de internationale dubbelbelastingverdragen voor grensarbeiders opnieuw van toepassing, waarschuwt hr-dienstverlener SD Worx donderdag. Tijdens de coronapandemie werden de thuiswerkdagen van grensarbeiders beschouwd als gewerkte dagen in het buurland, maar die regeling loopt af op 30 juni voor Nederland en Duitsland, en later ook voor Frankrijk en Luxemburg.

Michel Maus

'De federale overheidsdienst Financiën mag best vooruitstrevend zijn en virtuele kantoren zullen zeker ook bij de overheid hun plaats hebben. Maar tegelijk moet de dienst dezelfde vooruitstrevendheid tonen tegenover de belastingplichtige en rechtszekerheid brengen voor de boeiende fiscale discussies die zich zullen stellen.' Dat zegt Michel Maus, advocaat en hoogleraar fiscaal recht.

Uit het magazine
Roel Van Espen

Een familiale vennootschap laten vererven kan tegen gunstige tarieven, op voorwaarde dat die niet al te veel vastgoed bevat. Toch oordeelde de rechtbank van Gent dat veel onroerende goederen in zo'n familiebedrijf niet noodzakelijk een bezwaar vormen.