Knack

'Mensen straffen met een kilometertaks is sociaal onrechtvaardig'

Peter Mertens (PVDA)

De Vlaamse regering plant de invoering van een kilometerheffing op het hele Vlaamse wegennetwerk. Een slecht idee, vindt PVDA-voorzitter Peter Mertens. 'De kilometertaks is asociaal en ondermijnt onze privacy. In plaats van ons blauw te betalen aan groene taksen, kunnen we beter investeren in beter openbaar vervoer.'

Rekenhof wijst op zwakheden in systeem witte kassa

De regelgeving rond de witte kassa is in de praktijk complex en moeilijk controleerbaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rekenhof naar het zogenaamd geregistreerd kassasysteem. Het pleit ervoor het regelgevend kader voor de witte kassa te vereenvoudigen.

Nieuwe fiscale regels voor verhuur in Frankrijk

Frankrijk heeft zijn belasting op huurinkomsten voor 2019 opgetrokken naar 20 of zelfs 30 procent, afhankelijk van het bedrag. Wel gingen de sociale lasten op huurinkomsten en meerwaarden naar omlaag.