Jan Tuerlinckx

'Van achter de geavanceerde computerschermen heeft de e-audit geen voeling met de realiteit', zegt Jan Tuerlinckx, advocaat-vennoot bij Tuerlinckx Tax Lawyers.

Gaat uw zoon of dochter naar de crèche of op zomerkamp, dan komt u in aanmerking voor een belastingvermindering. De maximumbedragen werden onlangs verhoogd, en ook de professionele thuisopvang van zieke kinderen geeft recht op een fiscaal voordeel.

Leen Ketels

'In het strafrecht is de rechtspraak terecht heel strikt wat betreft het naleven van de procedure. In het fiscaal recht geniet de burger heel wat minder procedurele bescherming. Niet enkel de wetgever, maar ook de rechtspraak is vergevingsgezind voor procedurele inbreuken door de fiscus', zegt Leen Ketels, advocaat en vennoot bij Renier & Ketels.Tax.

Trends

De plenaire vergadering van de Kamer heeft de effectentaks van de regering-De Croo donderdagavond goedgekeurd. Het ontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem kreeg de steun van de meerderheid, de oppositie stemde tegen.

Ayfer Aydogan

'Erfgenamen worden misbruikt om zo veel mogelijk erfbelasting te kunnen innen en riskeren voor hun onwetendheid een zeer zware tol te betalen. Hoe onrechtvaardig kan een belastingmethode zijn?' Dat zegt Ayfer Aydogan, gastprofessor fiscaliteit aan de Universiteit Hasselt en advocaat aan de balie Antwerpen.

Jan Tuerlinckx

'We zijn terechtgekomen in een maatschappelijk bestel waar het collectieve de overhand heeft op het individuele. De rechten van het individu komen almaar meer onder druk te staan. Ook en wellicht vooral fiscaal.' Dat zegt Jan Tuerlinckx, advocaat-vennoot bij Tuerlinckx Tax Lawyers.

Leen Ketels

'Rechtszekerheid heeft een prijs. Een onderneming is best bereid die investering te doen. Die bereidheid valt echter weg als de indruk ontstaat dat de eerste betrachting van de Dienst Voorafgaande Beslissingen erin bestaat te zoeken naar inkomsten voor de schatkist, terwijl de dienst in het leven werd geroepen om rechtszekerheid te bieden.' Dat zegt Leen Ketels, advocaat en partner bij Renier & Ketels.Tax.

Beleggers hebben ruim 3,8 miljard euro roerende voorheffing, beurstaks en effectentaks betaald in 2020. Vooral de opbrengst van de beurstaks steeg fors met liefst 40 procent, zo berichten De Tijd en De Standaard dinsdag.