De strengere aanpak komt er op vraag van de wegenbouwers. Zij voelen de concurrentie van de landbouwtrekkers. Zelf dienen ze immers verkeersbelasting te betalen, jaarlijks naar de technische keuring te gaan, op duurdere diesel te rijden en aan de rij- en rusttijden te voldoen. Voor landbouwtrekkers is er niets van dit alles. Om dat makkelijker te controleren, voerde de overheid in juni 2013 de landbouwkentekenplaat in. Tractoren die worden ingezet voor land- en tuinbouwdoeleinden moeten voortaan met een rood kenteken rondrijden. Sinds begin juni geldt dat alvast voor nieuwe trekkers. Voor de oudere is in een overgangsregeling voorzien. Zij moeten tegen 1 januari 2015 het nieuwe kenteken hebben aangevraagd. De Vlaamse Belastingdienst heeft nu aangekondigd de tractoren sterker te gaan controleren. Die dienst wijst daarbij op het feit dat daarbij niet de kleur van de nummerplaat telt, maar wel de activiteit die de tractor uitvoert. Dit belet niet dat landbouwtractoren tijdelijk nog ingezet mogen worden voor andere activiteiten. In dat geval moet er echter voorafgaandelijk een aangifte worden gedaan en moeten er voor 'het andere' transport extra accijnzen worden betaald. (Belga)

De strengere aanpak komt er op vraag van de wegenbouwers. Zij voelen de concurrentie van de landbouwtrekkers. Zelf dienen ze immers verkeersbelasting te betalen, jaarlijks naar de technische keuring te gaan, op duurdere diesel te rijden en aan de rij- en rusttijden te voldoen. Voor landbouwtrekkers is er niets van dit alles. Om dat makkelijker te controleren, voerde de overheid in juni 2013 de landbouwkentekenplaat in. Tractoren die worden ingezet voor land- en tuinbouwdoeleinden moeten voortaan met een rood kenteken rondrijden. Sinds begin juni geldt dat alvast voor nieuwe trekkers. Voor de oudere is in een overgangsregeling voorzien. Zij moeten tegen 1 januari 2015 het nieuwe kenteken hebben aangevraagd. De Vlaamse Belastingdienst heeft nu aangekondigd de tractoren sterker te gaan controleren. Die dienst wijst daarbij op het feit dat daarbij niet de kleur van de nummerplaat telt, maar wel de activiteit die de tractor uitvoert. Dit belet niet dat landbouwtractoren tijdelijk nog ingezet mogen worden voor andere activiteiten. In dat geval moet er echter voorafgaandelijk een aangifte worden gedaan en moeten er voor 'het andere' transport extra accijnzen worden betaald. (Belga)