Belastingen niet op tijd indienen wordt niet automatisch gezien als belastingontduiking, maar sancties zijn niet te vermijden. Wie zijn belastingen niet op tijd indient, kan zich immers verwachten aan een boete van 50 € tot 1.250 € in functie van de graad van herhaling en van de aanwezigheid van bedrieglijk opzet. Op eventuele terugbetalingen heeft laattijdige indiening geen invloed: een laattijdige indiening speelt immers niet mee in de berekeningswijze van de uiteindelijke verschuldigde belasting. Wel zul je langer moeten wachten op de terugbetaling. Ook is het zo dat bij het ontbreken van een door de belastingplichtige ingevulde aangifte, de procedure voor de 'aanslag van ambtswege' in gang wordt gezet. Deze procedure keert de bewijslast van de klassieke aangifte als het ware om. De belastingplichtige dient in die procedure de inkomsten die de fiscale administratie weerhoudt om te belasten, te weerleggen. Bij gebrek aan een ingevulde belastingaangifte, zal de fiscus op basis van de gegevens waarover hij beschikt, een aangifte opstellen. Uiteraard zonder optimalisatie. Dezelfde voorwaarden, sancties en gevolgen gelden ook voor wie de deadline overschrijdt voor aangiften via een boekhouder. Voor hen ligt de deadline op 16 oktober. (Belga)

Belastingen niet op tijd indienen wordt niet automatisch gezien als belastingontduiking, maar sancties zijn niet te vermijden. Wie zijn belastingen niet op tijd indient, kan zich immers verwachten aan een boete van 50 € tot 1.250 € in functie van de graad van herhaling en van de aanwezigheid van bedrieglijk opzet. Op eventuele terugbetalingen heeft laattijdige indiening geen invloed: een laattijdige indiening speelt immers niet mee in de berekeningswijze van de uiteindelijke verschuldigde belasting. Wel zul je langer moeten wachten op de terugbetaling. Ook is het zo dat bij het ontbreken van een door de belastingplichtige ingevulde aangifte, de procedure voor de 'aanslag van ambtswege' in gang wordt gezet. Deze procedure keert de bewijslast van de klassieke aangifte als het ware om. De belastingplichtige dient in die procedure de inkomsten die de fiscale administratie weerhoudt om te belasten, te weerleggen. Bij gebrek aan een ingevulde belastingaangifte, zal de fiscus op basis van de gegevens waarover hij beschikt, een aangifte opstellen. Uiteraard zonder optimalisatie. Dezelfde voorwaarden, sancties en gevolgen gelden ook voor wie de deadline overschrijdt voor aangiften via een boekhouder. Voor hen ligt de deadline op 16 oktober. (Belga)