De Nationale Bank van België organiseert tweemaal per jaar een enquête naar de investeringen van de ondernemingen uit de verwerkende nijverheid. Volgens de resultaten van de voorjaarsenquête 2014 zouden de investeringen in vaste activa - uitgedrukt in lopende prijzen - in 2013 zijn teruggelopen met 1,9%. De afname kwam tot uiting in de meerderheid van de bevraagde sectoren, meer bepaald in de technologische nijverheid, de ijzer- en staalnijverheid, de voedingsnijverheid, de plastieknijverheid, de glasnijverheid, de kleinijverheid, de papierverwerkende nijverheid, de grafische nijverheid en de confectie- en breigoednijverheid. Vooral kleine en middelgrote ondernemingen zouden minder geïnvesteerd hebben. Daartegenover namen in 2013 de investeringen toe in de chemische nijverheid, de petroleumraffinaderijen, de textielnijverheid (exclusief confectie en breigoed), de houtverwerkende nijverheid, de papierfabricage, de betonindustrie en de non-ferronijverheid. De zwakke dynamiek van de investeringen in 2013 is mede te wijten aan de vrij lage bezettingsgraad van het productievermogen, die in de loop van 2013 weliswaar geleidelijk werd opgedreven, maar pas in het laatste kwartaal het niveau van het langjarig gemiddelde van 78,8% (vanaf 1980) bereikte. Voor 2014 zouden de investeringen met ruim 20% toenemen. In de enquête van november 2013 waren de ondernemingen nog uitgegaan van een toename van hun investeringen met 9,2% in 2014. De voorlopige vooruitzichten voor het huidige kalenderjaar werden dus stevig opwaarts bijgesteld , hoewl de conjunctuur aarzelt. Vrijwel alle sectoren maken gewag van een versterking van de investeringen in 2014. De aangroei wordt daarbij door alle grootteklassen van ondernemingen in het vooruitzicht gesteld maar zou toch het meest uitgesproken zijn bij de bedrijven met meer dan 500 werknemers. (Belga)

De Nationale Bank van België organiseert tweemaal per jaar een enquête naar de investeringen van de ondernemingen uit de verwerkende nijverheid. Volgens de resultaten van de voorjaarsenquête 2014 zouden de investeringen in vaste activa - uitgedrukt in lopende prijzen - in 2013 zijn teruggelopen met 1,9%. De afname kwam tot uiting in de meerderheid van de bevraagde sectoren, meer bepaald in de technologische nijverheid, de ijzer- en staalnijverheid, de voedingsnijverheid, de plastieknijverheid, de glasnijverheid, de kleinijverheid, de papierverwerkende nijverheid, de grafische nijverheid en de confectie- en breigoednijverheid. Vooral kleine en middelgrote ondernemingen zouden minder geïnvesteerd hebben. Daartegenover namen in 2013 de investeringen toe in de chemische nijverheid, de petroleumraffinaderijen, de textielnijverheid (exclusief confectie en breigoed), de houtverwerkende nijverheid, de papierfabricage, de betonindustrie en de non-ferronijverheid. De zwakke dynamiek van de investeringen in 2013 is mede te wijten aan de vrij lage bezettingsgraad van het productievermogen, die in de loop van 2013 weliswaar geleidelijk werd opgedreven, maar pas in het laatste kwartaal het niveau van het langjarig gemiddelde van 78,8% (vanaf 1980) bereikte. Voor 2014 zouden de investeringen met ruim 20% toenemen. In de enquête van november 2013 waren de ondernemingen nog uitgegaan van een toename van hun investeringen met 9,2% in 2014. De voorlopige vooruitzichten voor het huidige kalenderjaar werden dus stevig opwaarts bijgesteld , hoewl de conjunctuur aarzelt. Vrijwel alle sectoren maken gewag van een versterking van de investeringen in 2014. De aangroei wordt daarbij door alle grootteklassen van ondernemingen in het vooruitzicht gesteld maar zou toch het meest uitgesproken zijn bij de bedrijven met meer dan 500 werknemers. (Belga)