Kleine bedrijven betalen een bijdrage van 347,50 euro. Grote ondernemingen moeten 868 euro neertellen. Voor deze bijdrage zijn dat firma's die in het voorlaatste afgesloten boekjaar, 2012 dus, een balanstotaal hadden van meer dan 646.787,86 euro. Deze stortingen van de bedrijven komen in de pot voor de sociale zekerheid van de zelfstandigen terecht. De vennootschappen die de verplichte bijdragen afdragen, halen er later dus zelf geen voordelen uit. De bijdragen moeten voor 30 juni worden betaald. Zoals andere sociale bijdragen, zijn ze fiscaal aftrekbaar. Bij een te late betaling verhoogt het bedrag met 1 procent per kalendermaand vertraging. Nieuwe bedrijven kunnen in de eerste drie jaar van hun activiteit worden vrijgesteld van deze bijdragen. Het moet dan wel gaan om een personenvennootschap, niet om een nv. Voorts mogen de zaakvoerders en de meerderheid van de werkende vennoten in de laatste tien jaar hoogstens drie jaar zelfstandige zijn geweest. Wie hieraan voldoet, moet zijn vrijstelling aanvragen via het Sociaal Verzekeringsfonds. Ook bedrijven die geen activiteit meer hebben, kunnen worden vrijgesteld. Hetzelfde geldt voor vennootschappen die in vereffening zijn. (Belga)

Kleine bedrijven betalen een bijdrage van 347,50 euro. Grote ondernemingen moeten 868 euro neertellen. Voor deze bijdrage zijn dat firma's die in het voorlaatste afgesloten boekjaar, 2012 dus, een balanstotaal hadden van meer dan 646.787,86 euro. Deze stortingen van de bedrijven komen in de pot voor de sociale zekerheid van de zelfstandigen terecht. De vennootschappen die de verplichte bijdragen afdragen, halen er later dus zelf geen voordelen uit. De bijdragen moeten voor 30 juni worden betaald. Zoals andere sociale bijdragen, zijn ze fiscaal aftrekbaar. Bij een te late betaling verhoogt het bedrag met 1 procent per kalendermaand vertraging. Nieuwe bedrijven kunnen in de eerste drie jaar van hun activiteit worden vrijgesteld van deze bijdragen. Het moet dan wel gaan om een personenvennootschap, niet om een nv. Voorts mogen de zaakvoerders en de meerderheid van de werkende vennoten in de laatste tien jaar hoogstens drie jaar zelfstandige zijn geweest. Wie hieraan voldoet, moet zijn vrijstelling aanvragen via het Sociaal Verzekeringsfonds. Ook bedrijven die geen activiteit meer hebben, kunnen worden vrijgesteld. Hetzelfde geldt voor vennootschappen die in vereffening zijn. (Belga)