Di Rupo heeft het niet alleen gemunt op bedrijfswagens, maar ook op woningen in vennootschappen. Bedrijfsleiders die gratis wonen in een pand dat eigendom is van hun vennootschap, worden belast op een voordeel in natura. Belangrijk is dat dit voordeel 'forfaitair' - dus onafhankelijk van de werkelijke waarde - wordt begroot. Vanaf 1 januari 2012 gaat deze forfaitaire belasting - zowel voor de gratis woonst als voor de gratis verwarming/elektriciteit - de hoogte in, althans wanneer het kadastrale inkomen (KI) van de woning hoger is dan 745 euro (wat meestal zo zal zijn). Voor de gratis woonst, is het belastbaar voordeel gelijk aan:

- Indien het niet-geïndexeerde KI van het privédeel van het gebouw maximaal 745 euro bedraagt, blijft het belastbare voordeel gelijk aan het geïndexeerde KI x 100/60 x 1,25.

- Indien het niet-geïndexeerde KI van het privédeel van het gebouw hoger is dan 745 euro, is het belastbare voordeel gelijk aan het geïndexeerde KI x 100/60 x 3,8.

De privé belastbare voordelen voor gratis verwarming en elektriciteit, worden eveneens zwaarder belast. Voor verwarming, is dat vanaf 2012 1820 euro (jaarlijks te indexeren) en voor elektriciteit 910 euro (jaarlijks te indexeren). Hoeveel dit betekent aan bijkomende belasting, illustreren we aan de hand van een voorbeeld.

Jan is bedrijfsleider van een bvba. Het niet-geïndexeerde KI van het privédeel van de woning die door zijn vennootschap aan Jan ter beschikking wordt gesteld, is 1500 euro. Voor 2011 was het belastbaar voordeel gelijk aan: 1500 x 1,5790 (indexatie aanslagjaar 2012) x 100/60 x 2 = 7895 euro. Voor 2012 is het belastbaar voordeel gelijk aan: 1500 x 1,5790 (indexatie) x 100/60 x 3,8 = 15.000,5 euro. Het belastbaar voordeel voor de gratis woonst stijgt dus met 7105,5 euro. Gerekend tegen een marginale aanslagvoet van 50% betekent dit een meerbelasting van 3552,75 euro.

De nieuwe belasting ligt onder vuur van specialisten. Zij argumenteren dat de forfaitaire waardering van het voordeel hoger is dan de werkelijke waarde - namelijk de normale huurprijs - ervan. Eenmaal het koninklijk besluit dat de nieuwe belasting vastlegt, in het Belgisch Staatsblad verschenen is, zal het meer dan waarschijnlijk worden aangevochten voor fiscale rechtbanken.

Johan Steenackers

Di Rupo heeft het niet alleen gemunt op bedrijfswagens, maar ook op woningen in vennootschappen. Bedrijfsleiders die gratis wonen in een pand dat eigendom is van hun vennootschap, worden belast op een voordeel in natura. Belangrijk is dat dit voordeel 'forfaitair' - dus onafhankelijk van de werkelijke waarde - wordt begroot. Vanaf 1 januari 2012 gaat deze forfaitaire belasting - zowel voor de gratis woonst als voor de gratis verwarming/elektriciteit - de hoogte in, althans wanneer het kadastrale inkomen (KI) van de woning hoger is dan 745 euro (wat meestal zo zal zijn). Voor de gratis woonst, is het belastbaar voordeel gelijk aan:- Indien het niet-geïndexeerde KI van het privédeel van het gebouw maximaal 745 euro bedraagt, blijft het belastbare voordeel gelijk aan het geïndexeerde KI x 100/60 x 1,25.- Indien het niet-geïndexeerde KI van het privédeel van het gebouw hoger is dan 745 euro, is het belastbare voordeel gelijk aan het geïndexeerde KI x 100/60 x 3,8. De privé belastbare voordelen voor gratis verwarming en elektriciteit, worden eveneens zwaarder belast. Voor verwarming, is dat vanaf 2012 1820 euro (jaarlijks te indexeren) en voor elektriciteit 910 euro (jaarlijks te indexeren). Hoeveel dit betekent aan bijkomende belasting, illustreren we aan de hand van een voorbeeld. Jan is bedrijfsleider van een bvba. Het niet-geïndexeerde KI van het privédeel van de woning die door zijn vennootschap aan Jan ter beschikking wordt gesteld, is 1500 euro. Voor 2011 was het belastbaar voordeel gelijk aan: 1500 x 1,5790 (indexatie aanslagjaar 2012) x 100/60 x 2 = 7895 euro. Voor 2012 is het belastbaar voordeel gelijk aan: 1500 x 1,5790 (indexatie) x 100/60 x 3,8 = 15.000,5 euro. Het belastbaar voordeel voor de gratis woonst stijgt dus met 7105,5 euro. Gerekend tegen een marginale aanslagvoet van 50% betekent dit een meerbelasting van 3552,75 euro. De nieuwe belasting ligt onder vuur van specialisten. Zij argumenteren dat de forfaitaire waardering van het voordeel hoger is dan de werkelijke waarde - namelijk de normale huurprijs - ervan. Eenmaal het koninklijk besluit dat de nieuwe belasting vastlegt, in het Belgisch Staatsblad verschenen is, zal het meer dan waarschijnlijk worden aangevochten voor fiscale rechtbanken.Johan Steenackers