Een onderneming kan per kalenderjaar tot 40.000 euro subsidie krijgen via de Vlaamse kmo-portefeuille. Dit is opgebouwd uit een enveloppe van 15.000 euro waarmee ze een beroep kan doen op adviseurs voor het geven van opleidingen, voor algemeen bedrijfsadvies, voor advies over internationaal ondernemen en voor technologische verkenning en een enveloppe van 25.000 euro voor het inwinnen van strategisch advies en coaching. Per project kan de Vlaamse overheid tot 75 procent (technologieverkenning) of 50 procent (andere pijlers) tussenkomen in de onkosten. De tussenkomst is wel geplafonneerd op 45 euro per ingekocht uur advies voor de klassieke diensten en tot 67,50 euro voor een uur technologisch advies. Dit komt overeen met een maximumprijs van 90 euro per uur ingekocht advies. De tussenkomst van de overheid moet online worden aangevraagd door de gemachtigde persoon via de website van het Agentschap Ondernemen (www.agentschapondernemen.be). Die gemachtigde moet eerst schriftelijk worden aangeduid. Vanaf 1 april 2014 moet dit dus een werknemer van het bedrijf zelf zijn. (Belga)

Een onderneming kan per kalenderjaar tot 40.000 euro subsidie krijgen via de Vlaamse kmo-portefeuille. Dit is opgebouwd uit een enveloppe van 15.000 euro waarmee ze een beroep kan doen op adviseurs voor het geven van opleidingen, voor algemeen bedrijfsadvies, voor advies over internationaal ondernemen en voor technologische verkenning en een enveloppe van 25.000 euro voor het inwinnen van strategisch advies en coaching. Per project kan de Vlaamse overheid tot 75 procent (technologieverkenning) of 50 procent (andere pijlers) tussenkomen in de onkosten. De tussenkomst is wel geplafonneerd op 45 euro per ingekocht uur advies voor de klassieke diensten en tot 67,50 euro voor een uur technologisch advies. Dit komt overeen met een maximumprijs van 90 euro per uur ingekocht advies. De tussenkomst van de overheid moet online worden aangevraagd door de gemachtigde persoon via de website van het Agentschap Ondernemen (www.agentschapondernemen.be). Die gemachtigde moet eerst schriftelijk worden aangeduid. Vanaf 1 april 2014 moet dit dus een werknemer van het bedrijf zelf zijn. (Belga)