Tot nog toe konden alleen fysieke personen zich inschrijven bij de Order der Dierenartsen. Dezelfde regel was van toepassing voor het afsluiten van contracten met veehouders. Dat verandert binnenkort. Voortaan zullen ook bedrijven van dierenartsen zich kunnen inschrijven in de registers en contracten kunnen afsluiten. De regeling moet ook de samenwerking van meerdere dierenartsen binnen een associatie makkelijker maken. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo zullen alle zaakvoerders van dergelijke bedrijven natuurlijke personen moeten zijn, die gemachtigd zijn om het beroep van dierenarts uit te oefenen. Voorts moeten de aandelen op naam zijn. Is dit niet langer het geval, dan beschikt de vennootschap over zes maanden om zich in regel te stellen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het overlijden van de dierenarts. Zijn erfgenamen krijgen dan de vennootschap in handen. Zijn ze zelf geen dierenarts, dan moeten ze de zaak na een halfjaar stopzetten of de vennootschap verkopen aan een andere dierenarts. Een soortgelijke regeling geldt al voor tal van andere vrije beroepen. (Belga)

Tot nog toe konden alleen fysieke personen zich inschrijven bij de Order der Dierenartsen. Dezelfde regel was van toepassing voor het afsluiten van contracten met veehouders. Dat verandert binnenkort. Voortaan zullen ook bedrijven van dierenartsen zich kunnen inschrijven in de registers en contracten kunnen afsluiten. De regeling moet ook de samenwerking van meerdere dierenartsen binnen een associatie makkelijker maken. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo zullen alle zaakvoerders van dergelijke bedrijven natuurlijke personen moeten zijn, die gemachtigd zijn om het beroep van dierenarts uit te oefenen. Voorts moeten de aandelen op naam zijn. Is dit niet langer het geval, dan beschikt de vennootschap over zes maanden om zich in regel te stellen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het overlijden van de dierenarts. Zijn erfgenamen krijgen dan de vennootschap in handen. Zijn ze zelf geen dierenarts, dan moeten ze de zaak na een halfjaar stopzetten of de vennootschap verkopen aan een andere dierenarts. Een soortgelijke regeling geldt al voor tal van andere vrije beroepen. (Belga)