Het nieuwe platform moet internetgebruikers in staat stellen om snel en objectief een schatting te kunnen maken van de waarde van hun vastgoed. De gebruiker wordt in eerste instantie gevraagd het type vastgoed te specifiëren en zijn adres in te geven. Vervolgens wordt er doorgevraagd naar specifieke parameters die een duidelijke invloed kunnen hebben op de waarde van het pand. Het gaat dan in eerste plaats over bouwjaar, omvang en staat van de woning, maar evenzeer om omgevingsfactoren zoals de eventuele nabijheid van storende elementen of lawaaibronnen. Eenmaal deze uitvoerige vragenlijst is ingevuld, ontvangt de gebruiker gratis een waardeschatting. Indien voorhanden, worden in het rapport ook vergelijkingspunten met andere panden opgenomen, net als gegevens over de evolutie van de vastgoedprijzen in de gemeente waar het pand gelegen is. De eventuele volgende stap, het bezoek van een schatter ter plaatse, is betalend. Zowel voor het ter plaatse vaststellen van de huur - als de verkoopwaarde gelden uniforme tarieven, al is ook het opstellen van een maatformule mogelijk. (Belga)

Het nieuwe platform moet internetgebruikers in staat stellen om snel en objectief een schatting te kunnen maken van de waarde van hun vastgoed. De gebruiker wordt in eerste instantie gevraagd het type vastgoed te specifiëren en zijn adres in te geven. Vervolgens wordt er doorgevraagd naar specifieke parameters die een duidelijke invloed kunnen hebben op de waarde van het pand. Het gaat dan in eerste plaats over bouwjaar, omvang en staat van de woning, maar evenzeer om omgevingsfactoren zoals de eventuele nabijheid van storende elementen of lawaaibronnen. Eenmaal deze uitvoerige vragenlijst is ingevuld, ontvangt de gebruiker gratis een waardeschatting. Indien voorhanden, worden in het rapport ook vergelijkingspunten met andere panden opgenomen, net als gegevens over de evolutie van de vastgoedprijzen in de gemeente waar het pand gelegen is. De eventuele volgende stap, het bezoek van een schatter ter plaatse, is betalend. Zowel voor het ter plaatse vaststellen van de huur - als de verkoopwaarde gelden uniforme tarieven, al is ook het opstellen van een maatformule mogelijk. (Belga)