In 2013 betaalde de Vlaamse overheid 27 procent van de facturen te laat. Die laattijdig betaalde facturen waren samen goed voor 5,5 miljoen euro aan verwijlintresten. Dat zijn intresten die worden aangerekend voor laattijdige betalingen.

In 2016 zakte dat cijfer al naar 4 miljoen euro. En in 2017 waren er nog 23 procent laattijdig betaalde facturen, samen goed voor 3,8 miljoen euro verwijlintresten. Er blijven wel grote verschillen bestaan tussen de verschillende beleidsdomeinen.

Beste leerling is het departement Landbouw en Visserij met 11 procent laattijdige betalingen. Slechtste leerling is het departement Internationaal Vlaanderen met 33 procent laattijdige betalingen.

De globale verbetering voor de Vlaamse overheid is grotendeels te danken aan het toenemend gebruik van elektronische facturatie. Bij het gebruik van 'e-invoicing' betaalden de Vlaams overheidsdiensten bijvoorbeeld maar 13 procent van de facturen te laat.

Tommelein tevreden

Vlaams minister van Begroting en Financiën Bart Tommelein reageert tevreden op de dalende verwijlintresten. Tommelein: "Overheden moeten het goede voorbeeld geven en hun facturen tijdig betalen. Als Vlaamse overheid werken we daar hard aan, in de eerste plaats door in te zetten op elektronische facturatie. E-facturen kunnen sneller verwerkt worden en laten minder procedurefouten toe. Zoals het Rekenhof bevestigt, werpt de inzet op e-facturatie duidelijk zijn vruchten af. De Vlaamse overheid werkt alsmaar efficiënter. Daardoor betaalden we vorig jaar bovendien een derde minder verwijlintresten dan in het laatste jaar van de vorige legislatuur."

De cijfers over de verwijlintresten komen uit het 'Rekeningenrapport over 2017' van het Rekenhof. Dat is het jaarlijkse controlerapport van de begrotingswaakhond. Uit het rapport blijkt dat de Vlaamse overheid in 2017 afklopte op een geconsolideerd vorderingensaldo van 1,08 miljard euro. Dat is een hoger cijfer dan de vorige jaren, met dank onder meer aan de versnelde inkohiering van de opcentiemen.

'Belangrijke uitgaven niet aangerekend'

Volgens het Rekenhof heeft de overheid het afgelopen jaar "inspanningen geleverd om haar begroting, boekhouding en jaarrapportering verder te verbeteren". Toch stelt het Rekenhof ook vast dat de overheid op een aantal punten 'geen getrouw beeld geeft van de werkelijkheid'. "Zo heeft de Vlaamse overheid in 2017, net als in de voorgaande jaren, belangrijke uitgaven niet aangerekend in het jaar waarop ze betrekking hadden", luidt het.

Concreet werd er voor ruim 1 miljard aan uitgaven 'doorgeschoven' van 2017 naar 2018. Dat heeft vooral te maken met de kasmatige aanrekening van subsidiestromen. Omdat het fenomeen zich jaarlijks herhaalt, blijft de impact uiteindelijk beperkt. Maar volgens het Rekenhof heeft de administratie wel beloofd om het afgrenzingsprobleem bij de opmaak van de begroting 2019 te zullen wegwerken.

Het Rekenhof merkt in het rapport ook op dat de overheid nog te weinig toelichting geeft bij de begrotingscijfers. "Het Vlaams Parlement kan zodoende moeilijk oordelen over de wijze waarop de begroting en de erin vervatte beleidsintenties zijn uitgevoerd. Ten opzichte van vorig jaar is er wel enige vooruitgang in deze informatieverstrekking, zij het nog onvoldoende", stelt het Rekenhof.

In 2013 betaalde de Vlaamse overheid 27 procent van de facturen te laat. Die laattijdig betaalde facturen waren samen goed voor 5,5 miljoen euro aan verwijlintresten. Dat zijn intresten die worden aangerekend voor laattijdige betalingen. In 2016 zakte dat cijfer al naar 4 miljoen euro. En in 2017 waren er nog 23 procent laattijdig betaalde facturen, samen goed voor 3,8 miljoen euro verwijlintresten. Er blijven wel grote verschillen bestaan tussen de verschillende beleidsdomeinen. Beste leerling is het departement Landbouw en Visserij met 11 procent laattijdige betalingen. Slechtste leerling is het departement Internationaal Vlaanderen met 33 procent laattijdige betalingen. De globale verbetering voor de Vlaamse overheid is grotendeels te danken aan het toenemend gebruik van elektronische facturatie. Bij het gebruik van 'e-invoicing' betaalden de Vlaams overheidsdiensten bijvoorbeeld maar 13 procent van de facturen te laat. Vlaams minister van Begroting en Financiën Bart Tommelein reageert tevreden op de dalende verwijlintresten. Tommelein: "Overheden moeten het goede voorbeeld geven en hun facturen tijdig betalen. Als Vlaamse overheid werken we daar hard aan, in de eerste plaats door in te zetten op elektronische facturatie. E-facturen kunnen sneller verwerkt worden en laten minder procedurefouten toe. Zoals het Rekenhof bevestigt, werpt de inzet op e-facturatie duidelijk zijn vruchten af. De Vlaamse overheid werkt alsmaar efficiënter. Daardoor betaalden we vorig jaar bovendien een derde minder verwijlintresten dan in het laatste jaar van de vorige legislatuur." De cijfers over de verwijlintresten komen uit het 'Rekeningenrapport over 2017' van het Rekenhof. Dat is het jaarlijkse controlerapport van de begrotingswaakhond. Uit het rapport blijkt dat de Vlaamse overheid in 2017 afklopte op een geconsolideerd vorderingensaldo van 1,08 miljard euro. Dat is een hoger cijfer dan de vorige jaren, met dank onder meer aan de versnelde inkohiering van de opcentiemen. Volgens het Rekenhof heeft de overheid het afgelopen jaar "inspanningen geleverd om haar begroting, boekhouding en jaarrapportering verder te verbeteren". Toch stelt het Rekenhof ook vast dat de overheid op een aantal punten 'geen getrouw beeld geeft van de werkelijkheid'. "Zo heeft de Vlaamse overheid in 2017, net als in de voorgaande jaren, belangrijke uitgaven niet aangerekend in het jaar waarop ze betrekking hadden", luidt het. Concreet werd er voor ruim 1 miljard aan uitgaven 'doorgeschoven' van 2017 naar 2018. Dat heeft vooral te maken met de kasmatige aanrekening van subsidiestromen. Omdat het fenomeen zich jaarlijks herhaalt, blijft de impact uiteindelijk beperkt. Maar volgens het Rekenhof heeft de administratie wel beloofd om het afgrenzingsprobleem bij de opmaak van de begroting 2019 te zullen wegwerken. Het Rekenhof merkt in het rapport ook op dat de overheid nog te weinig toelichting geeft bij de begrotingscijfers. "Het Vlaams Parlement kan zodoende moeilijk oordelen over de wijze waarop de begroting en de erin vervatte beleidsintenties zijn uitgevoerd. Ten opzichte van vorig jaar is er wel enige vooruitgang in deze informatieverstrekking, zij het nog onvoldoende", stelt het Rekenhof.