Sinds de zomer van 2020 hebben niet alleen de fiscus, maar ook de federale overheidsdienst Justitie, de gerechtsdeurwaarders en de notarissen toegang tot het register, telkens onder voorwaarden. Bij de notarissen kan een consultatie alleen bij de aangifte van een nalatenschap.

De notarissen namen in 2021 meer dan de helft van de inzages (87.141) voor hun rekening. Op de tweede plaats volgt de fiscus, die het register vorig jaar bijna 52.000 keer inkeek. Dat is 5 procent meer dan in 2020. Die consultaties gebeuren bij een vermoeden van fiscale fraude en alleen na toestemming van ambtenaren met een hogere functie. Het aantal raadplegingen van de FOD Justitie vervijfvoudigde in 2021 tot meer dan 10.000. Tegen de massale raadplegingen rijst verzet, vooral omdat het register binnenkort nog meer gevoelige data zal bevatten.

Vandaag staan in het register alleen rekeningnummers, maar eind deze maand zullen de banken ook alle saldo's aan de Nationale Bank, die de databank beheert, moeten doorspelen. Dat betekent dat het register zal onthullen hoeveel geld op iemands rekeningen staat, hoeveel die heeft geleend en hoeveel kapitaal zijn levensverzekeringen omvatten.

Sinds de zomer van 2020 hebben niet alleen de fiscus, maar ook de federale overheidsdienst Justitie, de gerechtsdeurwaarders en de notarissen toegang tot het register, telkens onder voorwaarden. Bij de notarissen kan een consultatie alleen bij de aangifte van een nalatenschap.De notarissen namen in 2021 meer dan de helft van de inzages (87.141) voor hun rekening. Op de tweede plaats volgt de fiscus, die het register vorig jaar bijna 52.000 keer inkeek. Dat is 5 procent meer dan in 2020. Die consultaties gebeuren bij een vermoeden van fiscale fraude en alleen na toestemming van ambtenaren met een hogere functie. Het aantal raadplegingen van de FOD Justitie vervijfvoudigde in 2021 tot meer dan 10.000. Tegen de massale raadplegingen rijst verzet, vooral omdat het register binnenkort nog meer gevoelige data zal bevatten. Vandaag staan in het register alleen rekeningnummers, maar eind deze maand zullen de banken ook alle saldo's aan de Nationale Bank, die de databank beheert, moeten doorspelen. Dat betekent dat het register zal onthullen hoeveel geld op iemands rekeningen staat, hoeveel die heeft geleend en hoeveel kapitaal zijn levensverzekeringen omvatten.