FEDERAUTO heeft bij bijna 300 concessiehouders gepeild naar de verkoop van nieuwe wagens in de periode van 1 januari tot 15 februari 2012. Hoewel het totaal van 300 antwoorden niet altijd een representatief beeld geeft voor de verhoudingen bij alle merken, vertegenwoordigen de deelnemende dealers meer dan 30% van de verkopen, waardoor de enquête van FEDERAUTO zeer significant is. Uit deze enquête blijkt dat de verkoop van nieuwe auto's tijdens de eerste twee maanden van 2012 is terug gevallen met 17% en dit ondanks het Autosalon in januari.

De aanzienlijke terugval van de inschrijvingen van nieuwe wagens vindt niet enkel zijn oorsprong in de economische crisis. In België zijn er nog enkele bijkomende factoren. Eerst en vooral is er de afschaffing van de federale korting van 3% of 5% voor milieuvriendelijke wagens sedert begin dit jaar. In december 2011 werden er 20.000 wagens meer ingeschreven dan in een normale decembermaand. Dit ging wel ten koste van de inschrijvingen die in andere jaren bij aanvang van het volgende jaar zijn genoteerd.

Een tweede verklaring voor de dalende verkoop is de aanhoudende onzekerheid m.b.t. de nieuwe fiscaliteit voor bedrijfswagens. Dit zorgt ervoor dat vele bedrijven hun normaal aankoopgedrag uitstellen of zelfs wijzigen.

Tenslotte is er ook de nieuwe belasting op inverkeerstelling (BIV) in Vlaanderen. Modellen waarvoor de BIV aantrekkelijker wordt vanaf 1 maart 2012 worden door de nieuwe eigenaar logischerwijze pas na deze datum ingeschreven.

Rekening houdend met de algemene terugval van de autoverkoop op de Belgische en Europese markt, dringt FEDERAUTO er bij de autoconstructeurs en -importeurs op aan om de eerdere te optimistische objectieven te herzien en de Belgische concessiehouders te ondersteunen in wat nu al een zwak automobieljaar kan worden genoemd.

Johan Steenackers

FEDERAUTO heeft bij bijna 300 concessiehouders gepeild naar de verkoop van nieuwe wagens in de periode van 1 januari tot 15 februari 2012. Hoewel het totaal van 300 antwoorden niet altijd een representatief beeld geeft voor de verhoudingen bij alle merken, vertegenwoordigen de deelnemende dealers meer dan 30% van de verkopen, waardoor de enquête van FEDERAUTO zeer significant is. Uit deze enquête blijkt dat de verkoop van nieuwe auto's tijdens de eerste twee maanden van 2012 is terug gevallen met 17% en dit ondanks het Autosalon in januari. De aanzienlijke terugval van de inschrijvingen van nieuwe wagens vindt niet enkel zijn oorsprong in de economische crisis. In België zijn er nog enkele bijkomende factoren. Eerst en vooral is er de afschaffing van de federale korting van 3% of 5% voor milieuvriendelijke wagens sedert begin dit jaar. In december 2011 werden er 20.000 wagens meer ingeschreven dan in een normale decembermaand. Dit ging wel ten koste van de inschrijvingen die in andere jaren bij aanvang van het volgende jaar zijn genoteerd.Een tweede verklaring voor de dalende verkoop is de aanhoudende onzekerheid m.b.t. de nieuwe fiscaliteit voor bedrijfswagens. Dit zorgt ervoor dat vele bedrijven hun normaal aankoopgedrag uitstellen of zelfs wijzigen. Tenslotte is er ook de nieuwe belasting op inverkeerstelling (BIV) in Vlaanderen. Modellen waarvoor de BIV aantrekkelijker wordt vanaf 1 maart 2012 worden door de nieuwe eigenaar logischerwijze pas na deze datum ingeschreven. Rekening houdend met de algemene terugval van de autoverkoop op de Belgische en Europese markt, dringt FEDERAUTO er bij de autoconstructeurs en -importeurs op aan om de eerdere te optimistische objectieven te herzien en de Belgische concessiehouders te ondersteunen in wat nu al een zwak automobieljaar kan worden genoemd.Johan Steenackers