De markt van lichte bedrijfsvoertuigen volgt de trend van de personenwagens, met meer bepaald 7,5% minder registraties voor de maand juni en een lichte (-4,3%) globale terugval voor de eerste zes maanden van het jaar. De inschrijvingen van vrachtwagens van minder dan 16 ton liet een daling met 26,9% noteren tijdens de voorbije maand. De gecumuleerde resultaten komen uit op -2,3% vergeleken met diezelfde periode in 2013. Voor de voertuigen van meer dan 16 ton is er een daling met 4,9% in juni, maar het bilan van het voorbije semester blijft positief: +16,5%. Gemotoriseerde tweewielers gingen 4,6% lager, maar het totaal aantal inschrijvingen dit jaar blijft 1,8% hoger dan in 2013. Volgens FEBIAC illustreren de cijfers haar prognose over een stabiele automarkt in 2014. Een eventuele toename zou toe te schrijven zijn aan een mogelijke versnelling van de vervanging van auto's van bedrijven tijdens de tweede helft van 2014. Daardoor zou het jaartotaal uitkomen op ongeveer 490.000 nieuw ingeschreven personenwagens. Bij de zware bedrijfsvoertuigen zijn het de wagens boven 16 ton die zoals verwacht geprofiteerd hebben van het van de hand doen van de laatste stocks van voertuigen die nog aan de Euro V-norm voldoen. Sinds de maand mei is aan deze meerverkoop een einde gekomen, maar toch rondt dit merksegment het trimester in de groene cijfers. De gemotoriseerde tweewielers konden bogen op een uitstekend eerste trimester, volgend op een vruchtbaar Salon, met prima weer. Ideaal om de motormarkt vroeg op gang te brengen. (Belga)

De markt van lichte bedrijfsvoertuigen volgt de trend van de personenwagens, met meer bepaald 7,5% minder registraties voor de maand juni en een lichte (-4,3%) globale terugval voor de eerste zes maanden van het jaar. De inschrijvingen van vrachtwagens van minder dan 16 ton liet een daling met 26,9% noteren tijdens de voorbije maand. De gecumuleerde resultaten komen uit op -2,3% vergeleken met diezelfde periode in 2013. Voor de voertuigen van meer dan 16 ton is er een daling met 4,9% in juni, maar het bilan van het voorbije semester blijft positief: +16,5%. Gemotoriseerde tweewielers gingen 4,6% lager, maar het totaal aantal inschrijvingen dit jaar blijft 1,8% hoger dan in 2013. Volgens FEBIAC illustreren de cijfers haar prognose over een stabiele automarkt in 2014. Een eventuele toename zou toe te schrijven zijn aan een mogelijke versnelling van de vervanging van auto's van bedrijven tijdens de tweede helft van 2014. Daardoor zou het jaartotaal uitkomen op ongeveer 490.000 nieuw ingeschreven personenwagens. Bij de zware bedrijfsvoertuigen zijn het de wagens boven 16 ton die zoals verwacht geprofiteerd hebben van het van de hand doen van de laatste stocks van voertuigen die nog aan de Euro V-norm voldoen. Sinds de maand mei is aan deze meerverkoop een einde gekomen, maar toch rondt dit merksegment het trimester in de groene cijfers. De gemotoriseerde tweewielers konden bogen op een uitstekend eerste trimester, volgend op een vruchtbaar Salon, met prima weer. Ideaal om de motormarkt vroeg op gang te brengen. (Belga)