Op het eerste zicht waren de resultaten van het experiment weinig opwekkend. Het enthousiasme van de deelnemers is lauw - 6 op 10 deelnemers kant zich tegen het rekeningrijden - en het effect met 5,5 procent minder afgelegde kilometers eerder beperkt. Voor FEBIAC was het onderzoek nog te kleinschalig om al conclusies uit te trekken. "Een testgroep van slechts 1.200 deelnemers verdwijnt in het niets op een wegennet met tienduizenden andere weggebruikers. De deelnemers merken dus weinig of niks van hun inspanningen om rationeel te rijden. De testgroep was veel te klein om de totale verkeerstroom en de verkeersproblemen te beïnvloeden. Dat werkt natuurlijk niet motiverend. Mocht het globale verkeer met 5,5 procent afnemen - en de files daardoor nog in veel hogere mate! - dan zou het effect van rekeningrijden wèl zichtbaar zijn en het enthousiasme veel groter", stelt Luc Bontemps, afgevaardigd bestuurder van FEBIAC, in mededeling. "Bovendien: rekeningrijden zet niet alle fouten en gebreken van ons mobiliteitsbeleid recht. Het ontmantelen van het secundaire wegennet was een kapitale fout en het openbaar vervoer wordt er niet plots performanter of gebruiksvriendelijker door. Het is dus niet omdat mensen worden aangezet om hun mobiliteitsgebruik te evalueren, dat zich spontaan evenwaardige alternatieven aandienen." Net wil de autofederatie meer onderzoek en grootschaligere proefprojecten rond rekeningrijden. Het voelbare effect van een globale kilometerheffing is immers van een totaal andere orde dan die een veel te beperkt proefproject zonder flankerende maatregelen. Voor de autofederatie heeft het rekeningrijden de toekomst. Sterker nog: mits het geen extra belasting is maar de vervanging van de huidige autofiscaliteit, is rekeningrijden volgens FEBIAC de eerlijkheid en evidentie zelve. Immers: de gebruiker betaalt. Wie rationeel en zuinig is, bespaart. Wie meer consumeert, draagt meer bij. Het -kleine- individuele effect van het rekeningrijden zou het totale plaatje ten gunste kunnen bijsturen: minder files, minder milieuhinder en minder maatschappelijke kosten. (Belga)

Op het eerste zicht waren de resultaten van het experiment weinig opwekkend. Het enthousiasme van de deelnemers is lauw - 6 op 10 deelnemers kant zich tegen het rekeningrijden - en het effect met 5,5 procent minder afgelegde kilometers eerder beperkt. Voor FEBIAC was het onderzoek nog te kleinschalig om al conclusies uit te trekken. "Een testgroep van slechts 1.200 deelnemers verdwijnt in het niets op een wegennet met tienduizenden andere weggebruikers. De deelnemers merken dus weinig of niks van hun inspanningen om rationeel te rijden. De testgroep was veel te klein om de totale verkeerstroom en de verkeersproblemen te beïnvloeden. Dat werkt natuurlijk niet motiverend. Mocht het globale verkeer met 5,5 procent afnemen - en de files daardoor nog in veel hogere mate! - dan zou het effect van rekeningrijden wèl zichtbaar zijn en het enthousiasme veel groter", stelt Luc Bontemps, afgevaardigd bestuurder van FEBIAC, in mededeling. "Bovendien: rekeningrijden zet niet alle fouten en gebreken van ons mobiliteitsbeleid recht. Het ontmantelen van het secundaire wegennet was een kapitale fout en het openbaar vervoer wordt er niet plots performanter of gebruiksvriendelijker door. Het is dus niet omdat mensen worden aangezet om hun mobiliteitsgebruik te evalueren, dat zich spontaan evenwaardige alternatieven aandienen." Net wil de autofederatie meer onderzoek en grootschaligere proefprojecten rond rekeningrijden. Het voelbare effect van een globale kilometerheffing is immers van een totaal andere orde dan die een veel te beperkt proefproject zonder flankerende maatregelen. Voor de autofederatie heeft het rekeningrijden de toekomst. Sterker nog: mits het geen extra belasting is maar de vervanging van de huidige autofiscaliteit, is rekeningrijden volgens FEBIAC de eerlijkheid en evidentie zelve. Immers: de gebruiker betaalt. Wie rationeel en zuinig is, bespaart. Wie meer consumeert, draagt meer bij. Het -kleine- individuele effect van het rekeningrijden zou het totale plaatje ten gunste kunnen bijsturen: minder files, minder milieuhinder en minder maatschappelijke kosten. (Belga)