Autopia, het Vlaamse steunpunt voor particulier autodelen, merkt de laatste jaren een toegenomen interesse. 'Onze ledenaantallen nemen sinds 2008 toe met 25 procent per jaar,' zegt woordvoerder Jeffrey Matthijs. Bij particulier autodelen deelt een groepje bestuurders één wagen. De autodelers staan zelf in voor de kosten van aankoop, onderhoud en verzekering. 'Autodelen werkt het best op buurtniveau,' weet Matthijs. 'Als bestuurders kilometers bij elkaar vandaan wonen, wordt het moeilijker te organiseren.' Gemiddeld delen 4 tot 8 personen één of twee wagens, maar in grote steden zijn enkele uitzonderlijk grote groepen actief, met 400 leden en 20 wagens. Als redenen voor de toenemende interesse, ziet Matthijs het groeiende milieubewustzijn en de trend van sharing, waarbij delen niet langer taboe is. Ook de economische crisis en de toegenomen kost van autobezit, maken autodelen interessanter. Niet verwonderlijk: een simulatie op de Autopia-website leert dat autodelen de jaarlijkse kosten halveert. Voor de verzekering is autodelen geen probleem, op voorwaarde dat de chauffeurs die de wagen delen, als gebruikelijke bestuurder vermeld staan. Let wel op de bonus - malus: wanneer een van je medebestuurders een ongeval krijgt, zal dat ook jouw bonus-malusscore beïnvloeden. In samenwerking met Vivium biedt Autopia een aangepaste autodeelverzekering aan, die via een persoonlijke bonus-malusscore komaf maakt met dat euvel. Zelf je persoonlijke voordeel bij autodelen berekenen, of autodeelgroepen zoeken in je buurt, kan via www.autodelen.net (Belga)

Autopia, het Vlaamse steunpunt voor particulier autodelen, merkt de laatste jaren een toegenomen interesse. 'Onze ledenaantallen nemen sinds 2008 toe met 25 procent per jaar,' zegt woordvoerder Jeffrey Matthijs. Bij particulier autodelen deelt een groepje bestuurders één wagen. De autodelers staan zelf in voor de kosten van aankoop, onderhoud en verzekering. 'Autodelen werkt het best op buurtniveau,' weet Matthijs. 'Als bestuurders kilometers bij elkaar vandaan wonen, wordt het moeilijker te organiseren.' Gemiddeld delen 4 tot 8 personen één of twee wagens, maar in grote steden zijn enkele uitzonderlijk grote groepen actief, met 400 leden en 20 wagens. Als redenen voor de toenemende interesse, ziet Matthijs het groeiende milieubewustzijn en de trend van sharing, waarbij delen niet langer taboe is. Ook de economische crisis en de toegenomen kost van autobezit, maken autodelen interessanter. Niet verwonderlijk: een simulatie op de Autopia-website leert dat autodelen de jaarlijkse kosten halveert. Voor de verzekering is autodelen geen probleem, op voorwaarde dat de chauffeurs die de wagen delen, als gebruikelijke bestuurder vermeld staan. Let wel op de bonus - malus: wanneer een van je medebestuurders een ongeval krijgt, zal dat ook jouw bonus-malusscore beïnvloeden. In samenwerking met Vivium biedt Autopia een aangepaste autodeelverzekering aan, die via een persoonlijke bonus-malusscore komaf maakt met dat euvel. Zelf je persoonlijke voordeel bij autodelen berekenen, of autodeelgroepen zoeken in je buurt, kan via www.autodelen.net (Belga)