Bedrijfsleiders laten de auto die ze voor hun beroepsverplaatsingen gebruiken meestal kopen of leasen door hun vennootschap. De kosten van de wagen (aankoop- of leasebedrag, verzekering, brandstof, onderhoud, ...) zijn dan voor die vennootschap fiscaal aftrekbaar. Daarbij wordt rekening gehouden met de CO2-uitstoot en het motortype. Hoe schoner de auto, hoe groter de aftrek.
...

Bedrijfsleiders laten de auto die ze voor hun beroepsverplaatsingen gebruiken meestal kopen of leasen door hun vennootschap. De kosten van de wagen (aankoop- of leasebedrag, verzekering, brandstof, onderhoud, ...) zijn dan voor die vennootschap fiscaal aftrekbaar. Daarbij wordt rekening gehouden met de CO2-uitstoot en het motortype. Hoe schoner de auto, hoe groter de aftrek.Vanaf 2026 zal de fiscale aftrekbaarheid zelfs enkel nog gelden voor volledig elektrische bedrijfswagens. Dat maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) onlangs bekend. De afbouw van het belastingvoordeel start al vanaf 1 juli 2023: vanaf dan wordt de aftrek jaar na jaar kleiner voor nieuwe auto's met een verbrandingsmotor (inclusief de hybride modellen). Voor reeds ingeschreven wagens verandert er niets.Wanneer u via uw vennootschap een wagen ter beschikking krijgt, dan gebruikt u die wellicht ook voor zuivere privéverplaatsingen en voor uw woon-werkverkeer. Dat mag, maar de fiscus beschouwt dit voordeel als een belastbaar voordeel van alle aard. Voor de fiscale berekening wordt gekeken naar de cataloguswaarde, de leeftijd, het motortype en de CO2-uitstoot van de wagen. Ook hier worden vervuilende wagens dus afgestraft."Het voordeel van alle aard wordt fiscaal behandeld als een gewoon loon", weet Koen Janssens, fiscaal expert bij Wolters Kluwer. "Het ondergaat dus hetzelfde belastingtarief, dat kan oplopen tot 50 procent. De goedgekeurde ontwerptekst van de aangekondigde hervormingsplannen bevat geen aanpassing van de berekening van dit voordeel. Maar de bestaande formule is zodanig opgesteld dat de belasting in de toekomst vanzelf fors zal stijgen."U kunt het als zaakvoerder ook omgekeerd aanpakken. De auto privé aankopen, en die vervolgens verhuren aan uw zaak. In dat geval is de huurprijs in principe aftrekbaar voor uw vennootschap, waardoor haar belastbare winst vermindert. Maar ook hierbij wordt rekening gehouden met de CO2-uitstoot en het motortype van het voertuig."Voor de privépersoon is de huur dan belastbaar als een roerend inkomen", zegt Koen Janssens." Na aftrek van ofwel de werkelijke kosten, ofwel een forfaitaire 15 procent, geldt een afzonderlijk tarief van 30 procent. Maar aangezien het niet om een beroepsinkomen gaat, betaalt u daar geen sociale bijdragen op. Bij een latere privéverkoop van de auto wordt u bovendien niet belast op een eventuele meerwaarde."Anderzijds mag u niet over het hoofd zien dat u de btw op de aankoop en de kosten van de auto privé niet kunt recupereren (bij een aankoop via uw vennootschap kan dat wél). In principe moet u als zaakvoerder ook alle kosten van de auto zelf dragen. Weet ook dat u zelfs in dit 'omgekeerde' scenario nog altijd privé belast wordt op het gewone voordeel van alle aard. In theorie zou u de huur wel kunnen beperken tot louter het beroepsgebruik, maar in de praktijk is dat niet zo realistisch.Omdat het belastingtarief op huur slechts 30 procent bedraagt, terwijl loon belast wordt tegen progressieve tarieven, is een belastingcontroleur doorgaans wantrouwig tegenover de verhuur van een auto door een bedrijfsleider aan zijn vennootschap. Meestal kijkt hij kritisch naar de huurprijs. Indien hij vindt dat die hoger is dan wat een onafhankelijke verhuurder of leasingmaatschappij voor een vergelijkbare auto zou vragen, zal hij het verschil mogelijk willen belasten als voordeel van alle aard.In het verleden werden controleurs al twee keer teruggefloten. Koen Janssens: "Zowel in 2014 als in 2015 oordeelde het hof van beroep in Antwerpen in twee afzonderlijke gevallen dat de fiscus effectief het bewijs had moeten leveren dat de huurprijs overdreven was. Vermits dat niet gebeurd was, werd de extra taxatie als voordeel van alle aard ongedaan gemaakt.""Maar vorig jaar gaf hetzelfde hof van beroep de fiscus wél gelijk. De feiten waren nochtans niet zo heel erg verschillend van die in de eerdere rechtszaken, maar nu kon de fiscus wél duidelijk aantonen dat de huurprijs die de bedrijfsleider vroeg (1.100 euro per maand) een pak hoger lag dan de huurprijs die een onafhankelijke verhuurder voor een gelijkaardige auto aanrekent (500 euro per maand)."Kortom: indien u zelf overweegt om de wagen privé aan uw vennootschap te verhuren, zorg er dan voor dat u een redelijke huurprijs toepast. U kunt zich bijvoorbeeld laten leiden door de prijzen die leasingmaatschappijen hanteren voor dezelfde auto. Die kunt u makkelijk online opvragen.En dan rest nog de vraag: is het sop de kool wel waard? U kunt dit laten uitrekenen door uw accountant. Welk scenario het meest voordelige is, hangt af van onder andere de catalogusprijs en het btw-bedrag, het motortype en de CO2-uitstoot, de kosten (onder meer voor de verzekering en de brandstof), de huurprijs en het privégebruik. Daarnaast is ook het tarief in uw inkomstenbelasting mee bepalend.