Zo kunnen verzekeraars Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto snel over de brug komen ten gunste van de slachtoffers. Dit betekent concreet dat elke aansprakelijkheidsverzekeraar die tot de verbintenisverklaring van Assuralia is toegetreden de lichamelijke schade van de bestuurder van het voertuig van wie hij de aansprakelijkheid dekt, op zich neemt en de helft van de materiële schade en de takelkosten op zich neemt. Voor stoffelijke schade zijn de omniumverzekeringen volledig toepasselijk. De uitzonderlijke regeling voegt hieraan toe dat de verzekeraar ook 50 % van de franchise op zich neemt. Dat geldt ook voor 50% van de takelkosten, indien die niet in de omniumverzekering zouden zijn opgenomen. Voor de slachtoffers zijn deze tussenkomsten definitief verworven, ongeacht de juridische gevolgen van de gerechtelijke procedure of eventuele vervolging door het parket. Door de uitzonderlijke regeling kunnen slachtoffers rechtstreeks aankloppen bij hun eigen verzekeraar om snel vergoed te worden, buiten en vóór elke betwisting of procedure over de aansprakelijkheid. Voor alle andere verzekeringen waarbij de aansprakelijkheid geen rol speelt, geldt de gewone gang van zaken: de aansprakelijkheidsverzekeraar auto vergoedt alle lichamelijke schade van zowel inzittenden als zwakke weggebruikers. Wie daarnaast ook verzekerd is voor arbeidsongevallen, ongevallen privéleven en hospitalisatie wordt door de betrokken verzekeraars vergoed voor medische kosten en inkomstenverlies. Slachtoffers die aanspraken menen te kunnen maken op een morele schadevergoeding en de overige 50 % van de materiële schade, kunnen hun rechten laten gelden bij de aansprakelijke(n), met behulp van hun rechtsbijstandsverzekeraar, via een buitengerechtelijke schikking of langs gerechtelijke weg. (Belga)

Zo kunnen verzekeraars Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto snel over de brug komen ten gunste van de slachtoffers. Dit betekent concreet dat elke aansprakelijkheidsverzekeraar die tot de verbintenisverklaring van Assuralia is toegetreden de lichamelijke schade van de bestuurder van het voertuig van wie hij de aansprakelijkheid dekt, op zich neemt en de helft van de materiële schade en de takelkosten op zich neemt. Voor stoffelijke schade zijn de omniumverzekeringen volledig toepasselijk. De uitzonderlijke regeling voegt hieraan toe dat de verzekeraar ook 50 % van de franchise op zich neemt. Dat geldt ook voor 50% van de takelkosten, indien die niet in de omniumverzekering zouden zijn opgenomen. Voor de slachtoffers zijn deze tussenkomsten definitief verworven, ongeacht de juridische gevolgen van de gerechtelijke procedure of eventuele vervolging door het parket. Door de uitzonderlijke regeling kunnen slachtoffers rechtstreeks aankloppen bij hun eigen verzekeraar om snel vergoed te worden, buiten en vóór elke betwisting of procedure over de aansprakelijkheid. Voor alle andere verzekeringen waarbij de aansprakelijkheid geen rol speelt, geldt de gewone gang van zaken: de aansprakelijkheidsverzekeraar auto vergoedt alle lichamelijke schade van zowel inzittenden als zwakke weggebruikers. Wie daarnaast ook verzekerd is voor arbeidsongevallen, ongevallen privéleven en hospitalisatie wordt door de betrokken verzekeraars vergoed voor medische kosten en inkomstenverlies. Slachtoffers die aanspraken menen te kunnen maken op een morele schadevergoeding en de overige 50 % van de materiële schade, kunnen hun rechten laten gelden bij de aansprakelijke(n), met behulp van hun rechtsbijstandsverzekeraar, via een buitengerechtelijke schikking of langs gerechtelijke weg. (Belga)