Voor de federale ambtenaren is dringend meer koopkracht nodig, zegt Gino Hoppe, secretaris bij overheidsvakbond ACOD Openbare diensten. "De loonbarema's zijn al twintig jaar niet gestegen. Al die jaren hebben we enkel de index gekregen, maar die krijgt iedereen", aldus Hoppe.

Behalve hogere weddeschalen vragen de vakbonden ook een volwaardige dertiende maand voor de ambtenaren. "Vandaag bedraagt die dertiende maand 60 à 65 procent voor de ambtenaren. We willen een volwaardige dertiende maand."

Van de federale overheid krijgen de bonden te horen dat er geen budget beschikbaar is. Ze krijgen wel de belofte dat er In 2023 budgettaire ruimte zou zijn. 'Maar zo kunnen we niet onderhandelen. We willen weten hoeveel budget er zal vrijgemaakt worden', klinkt het bij de bonden.

Door de hoge inflatie kunnen de ambtenaren alleen al dit jaar rekenen op vier indexeringen van hun loon. 'Iedereen heeft recht op die indexeringen. Twee procent? Daar kunnen de ambtenaren met de laagste lonen mee naar de supermarkt rijden. En misschien weer terug. Maar binnen zullen ze niet raken. We willen respect voor hun werk. Het is dankzij de ambtenaren dat alles is blijven draaien tijdens de coronacrisis', aldus nog de ACOD-secretaris.

De bonden willen dan ook dat de laagste lonen bij de federale overheid eerst een koopkrachtstijging krijgen, en kunnen rekenen op een grotere dertiende maand. Het aanbod om maaltijdcheques uit te keren is voor de bonden onvoldoende. 'Maaltijdcheques zijn voor ons de kers op de taart. Maar er is geen taart'.

Om hun eisen kracht bij te zetten, plannen de vakbonden acties. Donderdag 19 mei plannen ze acties aan het kabinet van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) en ze ondersteunen de nationale actiedag van het overheidspersoneel, op 31 mei.

Voor de federale ambtenaren is dringend meer koopkracht nodig, zegt Gino Hoppe, secretaris bij overheidsvakbond ACOD Openbare diensten. "De loonbarema's zijn al twintig jaar niet gestegen. Al die jaren hebben we enkel de index gekregen, maar die krijgt iedereen", aldus Hoppe. Behalve hogere weddeschalen vragen de vakbonden ook een volwaardige dertiende maand voor de ambtenaren. "Vandaag bedraagt die dertiende maand 60 à 65 procent voor de ambtenaren. We willen een volwaardige dertiende maand." Van de federale overheid krijgen de bonden te horen dat er geen budget beschikbaar is. Ze krijgen wel de belofte dat er In 2023 budgettaire ruimte zou zijn. 'Maar zo kunnen we niet onderhandelen. We willen weten hoeveel budget er zal vrijgemaakt worden', klinkt het bij de bonden.Door de hoge inflatie kunnen de ambtenaren alleen al dit jaar rekenen op vier indexeringen van hun loon. 'Iedereen heeft recht op die indexeringen. Twee procent? Daar kunnen de ambtenaren met de laagste lonen mee naar de supermarkt rijden. En misschien weer terug. Maar binnen zullen ze niet raken. We willen respect voor hun werk. Het is dankzij de ambtenaren dat alles is blijven draaien tijdens de coronacrisis', aldus nog de ACOD-secretaris. De bonden willen dan ook dat de laagste lonen bij de federale overheid eerst een koopkrachtstijging krijgen, en kunnen rekenen op een grotere dertiende maand. Het aanbod om maaltijdcheques uit te keren is voor de bonden onvoldoende. 'Maaltijdcheques zijn voor ons de kers op de taart. Maar er is geen taart'. Om hun eisen kracht bij te zetten, plannen de vakbonden acties. Donderdag 19 mei plannen ze acties aan het kabinet van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) en ze ondersteunen de nationale actiedag van het overheidspersoneel, op 31 mei.