Bij de elektrische auto's bedraagt de stijging 600% van 55 tot 385 stuks. Aardgas (CNG)- aangedreven auto's zijn goed voor een stijging van 578% van 54 tot 366 stuks. Hybridewagens namen toe met 46% van 2.014 tot 2.942. Alleen dieselauto's met een hybride aandrijving kennen een achteruitgang (-20%) wegens het beperkte aanbod. In 2012 leden de hybridewagens nog onder de afschaffing van de korting op factuur. Hetzelfde gold in 2013 voor de elektrische wagens, nadat eind 2012 de belastingvermindering daarvoor afgeschaft was. Begin 2014 is de trend volgens FEBIAC omgekeerd. Bij de elektrische auto's is het succes hoofdzakelijk te wijten aan de recente introductie van enkele nieuwe modellen. De wagens die door CNG aangedreven worden, konden tot eind februari dan weer rekenen op een premie van 2.000 euro via de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG). Sommige constructeurs breidden deze premie nog gevoelig uit. Of de groei zich voortzet, blijft een open vraag. FEBIAC hoopt dat het huidige succes van enkele specifieke modellen het vertrouwen van de consument zal versterken en hoe langer hoe meer mensen zal overhalen om voor die zuivere modellen te kiezen. Omdat er echter geen beleid is om de infrastructuur te ontwikkelen, en er ook geen structurele belasting is die de consument naar die zuivere producten stuurt, is FEBIAC er niet van overtuigd dat die groei zich zal voortzetten. De autofederatie roept de volgende regeringen alvast op om innovatieve technologieën te steunen en een adequaat wettelijk kader te creëren. (Belga)

Bij de elektrische auto's bedraagt de stijging 600% van 55 tot 385 stuks. Aardgas (CNG)- aangedreven auto's zijn goed voor een stijging van 578% van 54 tot 366 stuks. Hybridewagens namen toe met 46% van 2.014 tot 2.942. Alleen dieselauto's met een hybride aandrijving kennen een achteruitgang (-20%) wegens het beperkte aanbod. In 2012 leden de hybridewagens nog onder de afschaffing van de korting op factuur. Hetzelfde gold in 2013 voor de elektrische wagens, nadat eind 2012 de belastingvermindering daarvoor afgeschaft was. Begin 2014 is de trend volgens FEBIAC omgekeerd. Bij de elektrische auto's is het succes hoofdzakelijk te wijten aan de recente introductie van enkele nieuwe modellen. De wagens die door CNG aangedreven worden, konden tot eind februari dan weer rekenen op een premie van 2.000 euro via de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG). Sommige constructeurs breidden deze premie nog gevoelig uit. Of de groei zich voortzet, blijft een open vraag. FEBIAC hoopt dat het huidige succes van enkele specifieke modellen het vertrouwen van de consument zal versterken en hoe langer hoe meer mensen zal overhalen om voor die zuivere modellen te kiezen. Omdat er echter geen beleid is om de infrastructuur te ontwikkelen, en er ook geen structurele belasting is die de consument naar die zuivere producten stuurt, is FEBIAC er niet van overtuigd dat die groei zich zal voortzetten. De autofederatie roept de volgende regeringen alvast op om innovatieve technologieën te steunen en een adequaat wettelijk kader te creëren. (Belga)