De thuiswerkvergoeding kwam er in maart vorig jaar, bij het uitbreken van de coronacrisis. Sindsdien kunnen werkgevers deze belastingvrije vergoeding betalen. Het maximumbedrag ligt op 129,48 euro per maand, al werd dat bedrag in het tweede en derde kwartaal tijdelijk verhoogd naar 144,31 euro.

De vergoeding is bedoeld om de bureaukosten van de werknemer thuis te dekken. De meeste werkgevers betalen echter niet het maximumbedrag. Gemiddeld gaat het om 78 euro, slechts 5 procent van de werkgevers die een thuiswerkvergoeding voorzien betalen dat maximumbedrag, of nog meer.

Niet elke onderneming die thuiswerkdagen registreert, betaalt ook een thuiswerkvergoeding. Securex wijst erop dat zij mogelijk een andere vergoeding betalen die de thuiswerkkosten dekt, zoals een forfaitaire onkostenvergoeding, of materiaal ter beschikking stelt. Voor nog andere werkgevers is het een manier om kosten te besparen: voor de dagen waarop het personeel thuiswerkt, schrappen ze de vergoeding voor woon-werkverkeer.

De cijfers wijzen er op dit moment nog niet op dat de thuiswerkvergoeding in de plaats komt van de vergoeding voor woon-werkverkeer. Het percentage bedienden dat een woon-werkvergoeding krijgt (43 procent) is al sinds begin vorig jaar stabiel.

In de steekproef van Securex voor dit onderzoek zaten meer dan 25.000 bedrijven en bijna 200.000 werknemers in de privé.

De thuiswerkvergoeding kwam er in maart vorig jaar, bij het uitbreken van de coronacrisis. Sindsdien kunnen werkgevers deze belastingvrije vergoeding betalen. Het maximumbedrag ligt op 129,48 euro per maand, al werd dat bedrag in het tweede en derde kwartaal tijdelijk verhoogd naar 144,31 euro. De vergoeding is bedoeld om de bureaukosten van de werknemer thuis te dekken. De meeste werkgevers betalen echter niet het maximumbedrag. Gemiddeld gaat het om 78 euro, slechts 5 procent van de werkgevers die een thuiswerkvergoeding voorzien betalen dat maximumbedrag, of nog meer. Niet elke onderneming die thuiswerkdagen registreert, betaalt ook een thuiswerkvergoeding. Securex wijst erop dat zij mogelijk een andere vergoeding betalen die de thuiswerkkosten dekt, zoals een forfaitaire onkostenvergoeding, of materiaal ter beschikking stelt. Voor nog andere werkgevers is het een manier om kosten te besparen: voor de dagen waarop het personeel thuiswerkt, schrappen ze de vergoeding voor woon-werkverkeer. De cijfers wijzen er op dit moment nog niet op dat de thuiswerkvergoeding in de plaats komt van de vergoeding voor woon-werkverkeer. Het percentage bedienden dat een woon-werkvergoeding krijgt (43 procent) is al sinds begin vorig jaar stabiel. In de steekproef van Securex voor dit onderzoek zaten meer dan 25.000 bedrijven en bijna 200.000 werknemers in de privé.