Sinds 1 juni bundelt de eengemaakte consumentenombudsdienst een aantal bestaande ombudsdiensten. Consumenten kunnen er terecht wanneer ze een geschil met een onderneming willen regelen buiten de rechtbank. De dienst verstrekt informatie en probeert geschillen op te lossen, via bemiddeling of via doorverwijzing naar een gespecialiseerde ombudsdienst als die bestaat.

2.400 klachten

Van juni tot begin december wendden 2.400 mensen zich tot de nieuwe dienst. Dat deelde woordvoerder Luc Tuerlinckx maandag mee in het VRT-radioprogramma De Inspecteur. 600 consumenten werden doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst, de overige werden door de eengemaakte dienst zelf behandeld. Meer dan 300 klachten hadden betrekking op de wet op de garantie. De sensibilisering van bedrijven over die wettelijke garantie wordt volgens Tuerlinckx één van de aandachtspunten voor 2016.

Naast onenigheden over de wettelijke garantie dreven ook geschillen rond defecten aan producten vele mensen naar de ombudsdienst. Een derde categorie klachten die vaak voorkomt, zijn geschillen rond leveringen.

De consumentenombudsdienst benadrukt op de site dat hij, net zoals andere ombudsdiensten, de consumenten enkel kan adviserenen helpen om tot eenminnelijke schikkingte komen. Het is belangrijk dat de misnoegde consumenten eerst contact opnemen met de betrokken onderneming. Bovendien heeft een aantal bedrijven een eigen klachtendienst, meldt de site.Meer informatie vind je op de site. (Belga/NS)

Sinds 1 juni bundelt de eengemaakte consumentenombudsdienst een aantal bestaande ombudsdiensten. Consumenten kunnen er terecht wanneer ze een geschil met een onderneming willen regelen buiten de rechtbank. De dienst verstrekt informatie en probeert geschillen op te lossen, via bemiddeling of via doorverwijzing naar een gespecialiseerde ombudsdienst als die bestaat.Van juni tot begin december wendden 2.400 mensen zich tot de nieuwe dienst. Dat deelde woordvoerder Luc Tuerlinckx maandag mee in het VRT-radioprogramma De Inspecteur. 600 consumenten werden doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst, de overige werden door de eengemaakte dienst zelf behandeld. Meer dan 300 klachten hadden betrekking op de wet op de garantie. De sensibilisering van bedrijven over die wettelijke garantie wordt volgens Tuerlinckx één van de aandachtspunten voor 2016. Naast onenigheden over de wettelijke garantie dreven ook geschillen rond defecten aan producten vele mensen naar de ombudsdienst. Een derde categorie klachten die vaak voorkomt, zijn geschillen rond leveringen.De consumentenombudsdienst benadrukt op de site dat hij, net zoals andere ombudsdiensten, de consumenten enkel kan adviserenen helpen om tot eenminnelijke schikkingte komen. Het is belangrijk dat de misnoegde consumenten eerst contact opnemen met de betrokken onderneming. Bovendien heeft een aantal bedrijven een eigen klachtendienst, meldt de site.Meer informatie vind je op de site. (Belga/NS)