Volgens De Gucht raakt de visie van de fiscus kant noch wal. Toch wil hij een schikking om te vermijden dat de zaak voor de rechtbank belandt en zo op het publieke forum wordt uitgevochten. Volgens de krant De Tijd zou De liberale politicus een belasting van enkele tienduizenden euro's willen betalen, zonder boete of belastingverhoging. Normaal heft de fiscus naast de achterstallige betalingen bij een eerste inbreuk een belastingverhoging van 10%, bij een tweede inbreuk wordt dat 20% en bij een derde 30%. Althans indien de belastingplichtige ter goeder trouw was. Was hij dat niet en had hij de intentie om te frauderen, dan bedraagt de belastingverhoging bij de eerste inbreuk 50% en bij de tweede 100%.De belastingverhoging wordt berekend op het bedrag aan belastingen dat men moet bijbetalen. Had iemand 10.000 euro niet aangegeven en moet hij daarop 50% belastingen of 5.000 euro bijbetalen, dan betekent een belastingverhoging van 10% een extra factuur van 500 euro. Daar bovenop komen nog gemeentelijke opcentiemen.De zaak van Karel De Gucht zit op een ander niveau. Hier gaat het om een betwiste schuld. En dan bestaan geen strikte regels over hoeveel boete of belasting moet worden gevorderd bij het afsluiten van een dading. Gaat een van beide partijen niet akkoord met het voorstel, dan moet de zaak alsnog worden voorgelegd aan de rechtbank.Sinds kort werkt de fiscus trouwens basis van het una-via-principe. Ofwel wordt de zaak behandeld door de administratie, ofwel door het gerecht. Twee onderzoeken tegelijk kan niet meer. (DLA)

Volgens De Gucht raakt de visie van de fiscus kant noch wal. Toch wil hij een schikking om te vermijden dat de zaak voor de rechtbank belandt en zo op het publieke forum wordt uitgevochten. Volgens de krant De Tijd zou De liberale politicus een belasting van enkele tienduizenden euro's willen betalen, zonder boete of belastingverhoging. Normaal heft de fiscus naast de achterstallige betalingen bij een eerste inbreuk een belastingverhoging van 10%, bij een tweede inbreuk wordt dat 20% en bij een derde 30%. Althans indien de belastingplichtige ter goeder trouw was. Was hij dat niet en had hij de intentie om te frauderen, dan bedraagt de belastingverhoging bij de eerste inbreuk 50% en bij de tweede 100%.De belastingverhoging wordt berekend op het bedrag aan belastingen dat men moet bijbetalen. Had iemand 10.000 euro niet aangegeven en moet hij daarop 50% belastingen of 5.000 euro bijbetalen, dan betekent een belastingverhoging van 10% een extra factuur van 500 euro. Daar bovenop komen nog gemeentelijke opcentiemen.De zaak van Karel De Gucht zit op een ander niveau. Hier gaat het om een betwiste schuld. En dan bestaan geen strikte regels over hoeveel boete of belasting moet worden gevorderd bij het afsluiten van een dading. Gaat een van beide partijen niet akkoord met het voorstel, dan moet de zaak alsnog worden voorgelegd aan de rechtbank.Sinds kort werkt de fiscus trouwens basis van het una-via-principe. Ofwel wordt de zaak behandeld door de administratie, ofwel door het gerecht. Twee onderzoeken tegelijk kan niet meer. (DLA)