De opschorting was het gevolg van strengere regels voor mensen die tijdskrediet wilden nemen. Het oude systeem was immers te vrijgevig. Dus diende het te worden bijgesteld. In afwachting daarvan werd de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen voor een aantal beroepsgroepen tijdelijk geblokkeerd. Wie echter al in het systeem zat, behield zijn rechten. Voor de politiediensten werd de nieuwe regeling eind januari in het Staatsblad gepubliceerd. Het gaat grotendeels om de overname van de regeling voor de federale ambtenaren. De nieuwe regels gaan in op 1 maart 2014. Vanaf dan kunnen de politieagenten weer een werktijdvermindering aanvragen. De vierdagenweek kan worden aangevraagd door alle politieagenten, met uitzondering van aspiranten en stagiaires. De minister, de burgemeester of het politiecollege kan niettemin ook personeelsleden met een bepaalde graad of functie uitsluiten, al kunnen de betrokkenen wel een aanvraag doen om die uitsluiting op te heffen. Het halftijds werken kan worden aangevraagd vanaf 55 jaar door vastbenoemde agenten. Wie in de laatste tien jaar minstens vijf jaar zwaar werk heeft gedaan, kan zelfs al vanaf 50 halftijds gaan werken. Hetzelfde geldt voor wie in de laatste 15 jaar minstens zeven jaar zwaar werk leverde. Een aantal specifieke graden kunnen van deze regeling eveneens worden uitgesloten. (Belga)

De opschorting was het gevolg van strengere regels voor mensen die tijdskrediet wilden nemen. Het oude systeem was immers te vrijgevig. Dus diende het te worden bijgesteld. In afwachting daarvan werd de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen voor een aantal beroepsgroepen tijdelijk geblokkeerd. Wie echter al in het systeem zat, behield zijn rechten. Voor de politiediensten werd de nieuwe regeling eind januari in het Staatsblad gepubliceerd. Het gaat grotendeels om de overname van de regeling voor de federale ambtenaren. De nieuwe regels gaan in op 1 maart 2014. Vanaf dan kunnen de politieagenten weer een werktijdvermindering aanvragen. De vierdagenweek kan worden aangevraagd door alle politieagenten, met uitzondering van aspiranten en stagiaires. De minister, de burgemeester of het politiecollege kan niettemin ook personeelsleden met een bepaalde graad of functie uitsluiten, al kunnen de betrokkenen wel een aanvraag doen om die uitsluiting op te heffen. Het halftijds werken kan worden aangevraagd vanaf 55 jaar door vastbenoemde agenten. Wie in de laatste tien jaar minstens vijf jaar zwaar werk heeft gedaan, kan zelfs al vanaf 50 halftijds gaan werken. Hetzelfde geldt voor wie in de laatste 15 jaar minstens zeven jaar zwaar werk leverde. Een aantal specifieke graden kunnen van deze regeling eveneens worden uitgesloten. (Belga)