Sinds 2011 kan nog slechts BTW worden gerecupereerd in de mate dat een voertuig voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt. Gebeurt bijvoorbeeld maar één op de drie ritten beroepsmatig, dan is slechts 33 procent van de BTW op de autokosten aftrekbaar. In elk geval geldt een maximum van 50 procent. Voor de vaststelling van de verhouding tussen het beroeps- en het privégebruik heeft de BTW-plichtige de keuze uit drie formules. Ten eerste kan hij een logboek bijhouden, waarin hij elke rit noteert en aanstipt of die beroepsmatig of privé was. Een tweede mogelijkheid is een formule met een regeling voor het woon-werkverkeer (dat privé is) en een forfaitair aantal kilometers voor ander privégebruik. En ten derde is er de mogelijkheid om een algemeen forfait van 35% aan beroepskosten te nemen. Tot nog toe kon die laatste mogelijkheid enkel indien men over ten minste vier voertuigen beschikte. Die voorwaarde valt nu weg. Wie opteert voor dit algemene forfait moet deze formule wel voor heel zijn wagenpark en voor minstens vier jaar toepassen. Naast de versoepeling voor personenwagens komt er ook een forfait voor lichte bedrijfswagens. Hier mag een algemeen aftrekpercentage van 85 worden toegepast. Voor deze categorie geldt dus geen beperking tot 50 procent. De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. (Belga)

Sinds 2011 kan nog slechts BTW worden gerecupereerd in de mate dat een voertuig voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt. Gebeurt bijvoorbeeld maar één op de drie ritten beroepsmatig, dan is slechts 33 procent van de BTW op de autokosten aftrekbaar. In elk geval geldt een maximum van 50 procent. Voor de vaststelling van de verhouding tussen het beroeps- en het privégebruik heeft de BTW-plichtige de keuze uit drie formules. Ten eerste kan hij een logboek bijhouden, waarin hij elke rit noteert en aanstipt of die beroepsmatig of privé was. Een tweede mogelijkheid is een formule met een regeling voor het woon-werkverkeer (dat privé is) en een forfaitair aantal kilometers voor ander privégebruik. En ten derde is er de mogelijkheid om een algemeen forfait van 35% aan beroepskosten te nemen. Tot nog toe kon die laatste mogelijkheid enkel indien men over ten minste vier voertuigen beschikte. Die voorwaarde valt nu weg. Wie opteert voor dit algemene forfait moet deze formule wel voor heel zijn wagenpark en voor minstens vier jaar toepassen. Naast de versoepeling voor personenwagens komt er ook een forfait voor lichte bedrijfswagens. Hier mag een algemeen aftrekpercentage van 85 worden toegepast. Voor deze categorie geldt dus geen beperking tot 50 procent. De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. (Belga)