1. WAT IS HET UBO- REGISTER?

UBO staat voor ultimate beneficial owners. Dat zijn de controlerende aandeelhouders die aan de touwtjes trekken in een organisatie. Het UBO-register is een centrale databank met de personen die een belangrijke participatie hebben in uiteenlopende juridische entiteiten, zoals vennootschappen, vzw's, stichtingen en maatschappen. Het register treedt eind maart 2019 in werking en zorgde de voorbije maanden voor beroering, tot zelfs grote ongerustheid. Tal van ondernemers of vermogende families vrezen dat het register een inkijk geeft in hun persoonlijke vermogen.
...