De aanpak van jonge werklozen is dus verstrengd. Jongeren die stoppen met studeren, moeten nu ook kunnen bewijzen dat ze actief op zoek gaan naar een job. De RVA moet die bewijzen kunnen inkijken na zeven en elf maanden in hun beroepsinschakelingstijd. Pas nadien komen ze in aanmerking voor een uitkering. De beroepsinschakelingstijd is de vroegere wachttijd. Hij begint ten vroegste op 1 augustus en duurt 310 dagen (zondagen tellen niet mee) of één jaar. Na afloop van dat jaar kan de student die nog geen job heeft een inschakelingsuitkering aanvragen. Maar hiervoor zijn nu dus twee positieve evalutatiegesprekken bij de RVA voor nodig. Voor wie zich heeft ingeschreven voor 1 augustus 2013, vinden de gesprekken met de RVA plaats in februari en juni 2014. Gezien rond de jaarwisseling bedrijven doorgaans op een lager tempo op zoek gaan naar nieuwe arbeidskrachten is het nuttig om niet te talmen met het zoeken naar een job. (Belga)

De aanpak van jonge werklozen is dus verstrengd. Jongeren die stoppen met studeren, moeten nu ook kunnen bewijzen dat ze actief op zoek gaan naar een job. De RVA moet die bewijzen kunnen inkijken na zeven en elf maanden in hun beroepsinschakelingstijd. Pas nadien komen ze in aanmerking voor een uitkering. De beroepsinschakelingstijd is de vroegere wachttijd. Hij begint ten vroegste op 1 augustus en duurt 310 dagen (zondagen tellen niet mee) of één jaar. Na afloop van dat jaar kan de student die nog geen job heeft een inschakelingsuitkering aanvragen. Maar hiervoor zijn nu dus twee positieve evalutatiegesprekken bij de RVA voor nodig. Voor wie zich heeft ingeschreven voor 1 augustus 2013, vinden de gesprekken met de RVA plaats in februari en juni 2014. Gezien rond de jaarwisseling bedrijven doorgaans op een lager tempo op zoek gaan naar nieuwe arbeidskrachten is het nuttig om niet te talmen met het zoeken naar een job. (Belga)