Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 0,7%. De bouwnijverheid krijgt een zwaardere tik: daar nam het aantal faillissementen toe met 5,2%. In de horeca legden 5.3% meer ondernemingen de boeken toe in de afgelopen zes maanden dan in diezelfde periode vorig jaar. Het aantal faillissementen in het transport en de andere diensten nam toe met 10,4%. In de handel gingen 12.3% meer ondernemingen over kop dan in dezelfde periode vorig jaar. De FOD Economie becijferde ook het banenverlies ten gevolge van deze faillissementen. Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in augustus bedraagt 1.316; 804 voltijdse werknemers, 351 deeltijdse werknemers en 161 loontrekkende werkgevers verloren hun job. Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 3,6% in Vlaanderen, in Wallonië een stijging met 5,5%. Brussel krijgt echter de zwaarste klappen: daar kent het aantal faillissementen een stijging met maar liefst 29,6%. (Belga)

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 0,7%. De bouwnijverheid krijgt een zwaardere tik: daar nam het aantal faillissementen toe met 5,2%. In de horeca legden 5.3% meer ondernemingen de boeken toe in de afgelopen zes maanden dan in diezelfde periode vorig jaar. Het aantal faillissementen in het transport en de andere diensten nam toe met 10,4%. In de handel gingen 12.3% meer ondernemingen over kop dan in dezelfde periode vorig jaar. De FOD Economie becijferde ook het banenverlies ten gevolge van deze faillissementen. Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in augustus bedraagt 1.316; 804 voltijdse werknemers, 351 deeltijdse werknemers en 161 loontrekkende werkgevers verloren hun job. Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 3,6% in Vlaanderen, in Wallonië een stijging met 5,5%. Brussel krijgt echter de zwaarste klappen: daar kent het aantal faillissementen een stijging met maar liefst 29,6%. (Belga)