In het eerste semester van 2017 werden er nog 363.000 valse biljetten uit de omloop gehaald, en in 2015 zelfs 454.000. Ook in België daalt het aantal valse eurobiljetten tot 15.160, tegen 15.399 in de eerste helft van 2017. De twee meest vervalste coupures in ons land blijven die van 20 en 50 euro.

De Nationale Bank merkt op dat het aantal valse biljetten sowieso beperkt blijft tegenover het totale aantal in omloop zijnde eurobiljetten. 'De kans dat men met valse biljetten wordt geconfronteerd blijft dus klein, temeer daar de echtheid van een biljet controleren slechts enkele seconden vergt met de 'voelen, kijken, kantelen'-methode en ervoor zorgt dat verdachte biljetten vlug worden opgespoord en valsemunterij wordt ontmoedigd. De nieuwe reeks eurobiljetten (de Europa-reeks) is bovendien voorzien van nog performantere veiligheidskenmerken', klinkt het.

In het eerste semester van 2017 werden er nog 363.000 valse biljetten uit de omloop gehaald, en in 2015 zelfs 454.000. Ook in België daalt het aantal valse eurobiljetten tot 15.160, tegen 15.399 in de eerste helft van 2017. De twee meest vervalste coupures in ons land blijven die van 20 en 50 euro.De Nationale Bank merkt op dat het aantal valse biljetten sowieso beperkt blijft tegenover het totale aantal in omloop zijnde eurobiljetten. 'De kans dat men met valse biljetten wordt geconfronteerd blijft dus klein, temeer daar de echtheid van een biljet controleren slechts enkele seconden vergt met de 'voelen, kijken, kantelen'-methode en ervoor zorgt dat verdachte biljetten vlug worden opgespoord en valsemunterij wordt ontmoedigd. De nieuwe reeks eurobiljetten (de Europa-reeks) is bovendien voorzien van nog performantere veiligheidskenmerken', klinkt het.