Ook in voorgaande jaren daalde het aantal starters: - 1,8 procent in 2013 en zelfs - 10,6 procent in 2012. In absolute cijfers kwamen er 18.018 nieuwe bedrijven bij tijdens het eerste kwartaal van 2014. Opvallend is wel dat Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer starters laten optekenen, respectievelijk met 2 en 4 procent meer. Wallonië daarentegen incasseert rake klappen en ziet het aantal bedrijfscreaties met 12 procent achteruitgaan. Groot - en kleinhandel, de bouwsector en vrije beroepen zijn het best vertegenwooridgd. NSZ verklaart de groei bij die vrije beroepen door het crisibestendige karakter van veel van deze activiteiten: dokters - of advocatenbezoek worden volgens de zelfstandigenorganisatie niet uitgesteld omwille van de economische crisis. NSZ grijpt de dalende startercijfers aan om een aantal eisen kracht bij te zetten in de aanloop naar de verkiezingen. Met stip op één: een structurele loonlastenverlaging. Ook het sociaal statuut van de zelfstandigen moet aantrekkelijker worden gemaakt met met hogere pensioenen voor zelfstandigen en een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf de eerste dag, naast een stopzettingsvergoeding en uitbreiding van de faillissementsverzekering. (Belga)

Ook in voorgaande jaren daalde het aantal starters: - 1,8 procent in 2013 en zelfs - 10,6 procent in 2012. In absolute cijfers kwamen er 18.018 nieuwe bedrijven bij tijdens het eerste kwartaal van 2014. Opvallend is wel dat Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer starters laten optekenen, respectievelijk met 2 en 4 procent meer. Wallonië daarentegen incasseert rake klappen en ziet het aantal bedrijfscreaties met 12 procent achteruitgaan. Groot - en kleinhandel, de bouwsector en vrije beroepen zijn het best vertegenwooridgd. NSZ verklaart de groei bij die vrije beroepen door het crisibestendige karakter van veel van deze activiteiten: dokters - of advocatenbezoek worden volgens de zelfstandigenorganisatie niet uitgesteld omwille van de economische crisis. NSZ grijpt de dalende startercijfers aan om een aantal eisen kracht bij te zetten in de aanloop naar de verkiezingen. Met stip op één: een structurele loonlastenverlaging. Ook het sociaal statuut van de zelfstandigen moet aantrekkelijker worden gemaakt met met hogere pensioenen voor zelfstandigen en een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf de eerste dag, naast een stopzettingsvergoeding en uitbreiding van de faillissementsverzekering. (Belga)