Het gaat hier onder meer om allerlei afscheidspremies, gouden handdrukken en bonussen. Voorts om vergoedingen voor beschermde werknemers zoals de kandidaten en leden van de ondernemingsraad en van het comité voor veiligheid en gezondheid, syndicale afgevaardigden en preventieadviseurs. En ook om morele schadevergoedingen die worden toegekend op basis van een wet, reglement of een CAO. Ten slotte geldt de nieuwe regeling ook voor de overbruggingsvergoeding en de uitwinningsvergoeding voor een handelsvertegenwoordiger als de werkgever een concurrentiebeding inroept. De werkgever moet aanduiden of de vergoeding gedurende een bepaalde periode zal worden uitbetaald, dan wel uitgedrukt wordt in een globaal bedrag. Gaat het om een periodieke uitkering dan mag deze periode starten na afloop van de periode die wordt gedekt voor de opzeggingstermijn of -vergoeding. De verplichte vermelding op het C4-formulier geldt daarentegen niet voor de aanvullingen uit stelsels van bestaanszekerheid in bepaalde sectoren zoals de bouw, de vergoeding bij collectief ontslag of de extra vergoeding voor een oudere werknemer die nachtarbeid presteerde en de sluitingsvergoeding. Ze geldt evenmin voor gepersonaliseerde morele schadevergoedingen. Voor aanvullingen bij de werkloosheidsuitkeringen geldt een aparte regeling. (Belga)

Het gaat hier onder meer om allerlei afscheidspremies, gouden handdrukken en bonussen. Voorts om vergoedingen voor beschermde werknemers zoals de kandidaten en leden van de ondernemingsraad en van het comité voor veiligheid en gezondheid, syndicale afgevaardigden en preventieadviseurs. En ook om morele schadevergoedingen die worden toegekend op basis van een wet, reglement of een CAO. Ten slotte geldt de nieuwe regeling ook voor de overbruggingsvergoeding en de uitwinningsvergoeding voor een handelsvertegenwoordiger als de werkgever een concurrentiebeding inroept. De werkgever moet aanduiden of de vergoeding gedurende een bepaalde periode zal worden uitbetaald, dan wel uitgedrukt wordt in een globaal bedrag. Gaat het om een periodieke uitkering dan mag deze periode starten na afloop van de periode die wordt gedekt voor de opzeggingstermijn of -vergoeding. De verplichte vermelding op het C4-formulier geldt daarentegen niet voor de aanvullingen uit stelsels van bestaanszekerheid in bepaalde sectoren zoals de bouw, de vergoeding bij collectief ontslag of de extra vergoeding voor een oudere werknemer die nachtarbeid presteerde en de sluitingsvergoeding. Ze geldt evenmin voor gepersonaliseerde morele schadevergoedingen. Voor aanvullingen bij de werkloosheidsuitkeringen geldt een aparte regeling. (Belga)