Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing worden drie schalen gebruikt. De eerste geldt voor alleenstaanden en gehuwde en wettelijk samenwonende tweeverdieners. De tweede is van toepassing op gehuwde en wettelijk samenwonende éénverdieners. De derde schaal ten slotte geldt voor een aantal niet-rijksinwoners. De tarieven van de afhouding liggen hier hoger dan in de eerste twee schalen. Tot nog toe vielen de niet-rijksinwoners die gedurende het volledige belastbare tijdperk in België een tehuis hadden onder de schalen I of II. Hetzelfde was van toepassing voor niet-rijksinwoners die voor het volledige jaar een arbeidsovereenkomst in België hadden en ten minste 75 procent van hun werktijd in België spendeerden. Op 1 juli 2014 werd de regeling van het tehuis in België echter geschrapt. Dit houdt in dat de niet-rijksinwoners die nog willen genieten van de meer voordelige schalen nu ook voor het volledige jaar een arbeidscontract in België moeten hebben en er minstens 75 procent van hun werktijd moeten spenderen. Deze aanpassing zal ertoe leiden dat meer niet-rijksinwoners onder de toepassing van de derde schaal van de bedrijfsvoorheffing met hogere afhoudingen zullen te maken krijgen. Met name de mensen die wel een tehuis in België hadden, maar hier geen 75 procent van hun arbeidstijd werkten, zullen de overstap maken naar een hogere afhouding. (Belga)

Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing worden drie schalen gebruikt. De eerste geldt voor alleenstaanden en gehuwde en wettelijk samenwonende tweeverdieners. De tweede is van toepassing op gehuwde en wettelijk samenwonende éénverdieners. De derde schaal ten slotte geldt voor een aantal niet-rijksinwoners. De tarieven van de afhouding liggen hier hoger dan in de eerste twee schalen. Tot nog toe vielen de niet-rijksinwoners die gedurende het volledige belastbare tijdperk in België een tehuis hadden onder de schalen I of II. Hetzelfde was van toepassing voor niet-rijksinwoners die voor het volledige jaar een arbeidsovereenkomst in België hadden en ten minste 75 procent van hun werktijd in België spendeerden. Op 1 juli 2014 werd de regeling van het tehuis in België echter geschrapt. Dit houdt in dat de niet-rijksinwoners die nog willen genieten van de meer voordelige schalen nu ook voor het volledige jaar een arbeidscontract in België moeten hebben en er minstens 75 procent van hun werktijd moeten spenderen. Deze aanpassing zal ertoe leiden dat meer niet-rijksinwoners onder de toepassing van de derde schaal van de bedrijfsvoorheffing met hogere afhoudingen zullen te maken krijgen. Met name de mensen die wel een tehuis in België hadden, maar hier geen 75 procent van hun arbeidstijd werkten, zullen de overstap maken naar een hogere afhouding. (Belga)